MSI producerar rapport om sociala företag till regeringen

Analysgruppen för Arbetet i framtiden är en av tre grupper som arbetar med långsiktiga, komplexa och sektorsövergripande frågeställningar. Gruppen leds av Annelie Nordström, ordförande Kommunal, och Klas Eklund, seniorekonom på SEB och med utgångspunkt bland annat i ett antal underlagsrapporter presenterar nu gruppen sin andra delrapport ”En socialt hållbar arbetsmarknad”.

– I rapporten presenterar vi reformer på åtgärder som bör vidtas eller vidareutvecklas för att bättre ta tillvara potentialen i hela arbetskraften och stärka sammanhållningen på framtidens arbetsmarknad, säger Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

I delrapporten tar man bland annat upp olika förslag för hur vi ska få en mer inkluderande arbetsmarknad, där man slår fast att “nya verktyg behövs för att få fram ett tillräckligt antal anpassade jobb för personer där möjligheterna till reguljär sysselsättning bedöms som små eller avlägsna”. Ett förslag är att upprätta en nationell strategi för arbetsintegrerande sociala företag.

Man nämner även regeringens nya uppdrag till Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen att främja dessa företags utveckling samt det pågående utredningsuppdraget att se hur näringspolitiken kan främja socialt företagande ur ett bredare perspektiv, som ett steg i rätt riktning.

En av de insatser som kan behövas för att främja socialt företagande är t ex att förbättra tillgången till finansiering.

Andra förslag från delrapporten är att se över formerna för offentlig upphandling t ex genom att:

  • formulera upphandlingar i termer av önskade effekter istället för de åtgärder som ska genomföras.
  • Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i upphandlingar av vissa tjänster använder sig av kriterier grundade på sociala hänsyn som stärker de sociala företagens möjligheter.

I vår underlagsrapport betonade vi vikten av att öka kunskap och kompetens om socialt företagande, både som stöd för verksamheterna internt men också för att synliggöra dessa företags existens, vilket analysgruppen tagit fasta på.

I sin rapport föreslår de en yrkeshögskoleutbildning av handledare i arbetsintegrerande sociala företag  men också insatser för att utveckla kompetens hos de som startar och driver dessa företag.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.