Mikrolån och kreditgarantier på Social Innovation Summit

Hur kan vi dra lärdom av svenska internationella erfarenheter av mikrolån och kreditgarantier för att utveckla nya innovativa arbetsmetoder för medskapande av lokal ekonomisk utveckling för grön, klimatsmart och social hållbarhet?

Hur kan byggandet av nya bostäder gå hand i hand med innovation i arbetet för lokalekonomisk utveckling med social hållbarhet. Hur skulle detta kunna bidra till att bygga ekonomi som bryter passivitet och bidragsberoende, inte minst med bland annat de nyanlända som nu kan bidra till hållbar utveckling av stad och landsbygd?

Hur skulle exempelvis ekosystembaserad agroforestry i hållbart bruk av våra naturresurser i och runt våra städer kunna bidra till hållbar näringslivsutveckling. Det handlar om möjligheter för nya former av lokal produktion, förädling, transport och handel.

Dessa frågor lyfts fram som centrala i denna workshop under andra dagen på Social Innovation Summit (26/10). Här önskar arrangörerna inleda en dialog, skapa kontakter och främja initiativ till innovativa utvecklingsprojekt där man integrerar internationella erfarenheter i utvecklingen av nya strategier för medskapande av socialt hållbar ekonomisk utveckling. Med ett särskilt fokus på Sveriges mest utsatta primärområden, i samverkan med städernas omgivande landsbygd.

Medverkande talare i workshopen är Magnus Cedergren från Sida, Anna Ternell från Cowi, Jan Svensson från Mikrofonden Sverige och Samar Ramli från Mistra Urban Futures.

Bild: Inga-Lisa Adler

loggor

Läs mer om program och talare här och anmäl dig till SI Summit här.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.