Megatrendsbonanza med Klas Eklund

Under Social Innovation Summit medverkar Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB, i en panel om värde och inleder samtalet med en ”Megatrendsbonanza”. Anmäl dig nu för att säkra din plats till Summiten den 14-15 november i Malmö.

Du kommer göra en Megatrensdbonanza – vad innebär det?
– Det handlar om att försöka urskilja de långsiktiga trenderna i världen och i Sverige. Demografi, hälsa, miljö och klimat, ekonomi och teknik – sådana långsiktiga utvecklingslinjer. Jag kommer att tala om hur de utvecklas och hur olika länder påverkas.

Megatrenderna – hur de påverkar oss egentligen?
– En långsiktig fråga som är viktigare än de flesta har anat är att vi har så låg inflation och låga räntor. Det har betydelse för privat ekonomi, såsom möjligheten att låna till bostad. Men en annan effekt som kanske inte så många tänker på, är att det också påverkar pensionen; när avkastningen blir låg så blir pensionen låg.

Eklund menar att en viktig trend som vi ser globalt och här hemma i Sverige är urbaniseringen, inflyttningen till städer fortsätter och skapar växande tryck vad gäller miljö och bostadsfrågan.

– Allt fler människor bor globalt i städer, enorma investeringar krävs i form av bl.a. energiförsörjning och infrastruktur – och det ställer i sin tur krav på teknisk utveckling. En annan megatrend är tendensen till ökad ojämlikhet, vilket är kopplat till teknisk utveckling, globalisering och trög arbetsmarknad. Där jobben slås ut för lågutbildade, där samtidigt bara de med viss utbildning får jobb, där ser vi ökade klyftor. I Sverige späs detta på genom att en stor andel av de nyanlända har det svårt att ta sig in i samhället. Det vi ser som små förändringar dag för dag skapar på längre sikt ökade klyftor och ökad ojämlikhet.

– Urbaniseringen är en trend som vi aldrig tidigare sett i denna omfattning, den ökande åldrande befolkningen är också större på ett sätt som vi inte sett förut. Vi lever längre och bor mer i städerna än tidigare. Klimatförändringar har heller inte rört sig så fort som de gör idag.

Hur ska vi jobba för att bereda mark för social innovation?
– Social innovation är innovationer som har tydliga inriktningar på sociala värden, ofta med ett annat mål än pengar, ett bredare mål. Social innovation är nödvändigt, viktigt och bra – men kräver samtidigt nya, moderna institutioner som kan tänka nytt. Det behövs ett klimat som tillåter folk att vara innovativa, att experimentera. Till exempel tycker jag att det är det bra med möjligheter för innovationer inom vård, landsting och hos institutioner. Social innovation behövs särskilt inom bostad, jobb och arbetsmarknad samt skola.

Enligt Eklund handlar det om att skapa bra villkor för entreprenörer på alla nivåer, att förenkla för den som vill starta eget eller som har en innovation, genom exempelvis nya skatteregler och liknande.

– Vi behöver en bredare syn på innovation här i Sverige.

Hur kan social innovation vara en del av det nya värdeskapandet?
– Många nya entreprenörer är mer innovativa och tänker på ett annat sätt. De vill att företagen ska vara goda samhällsmedborgare, de vill skapa ett bättre socialt klimat i våra närområden. Vi ser nu allt fler som satsar på sådana lokala investeringar. Det är på gång i Sverige, men vi behöver stimulera detta så fler vågar – både inom befintliga företag och genom att starta nya, innovativa företag.

Vilken är den viktigaste samhällsutmaningen just nu, enligt dig?
– I Sverige är det uppenbart: det växande utanförskapet. Många nyanlända som inte kommer in på arbetsmarknaden likväl som svenskar utan utbildning som står utan jobb – detta skapar växande klyftor. Hög arbetslöshet skapar utslagning och högt bidragsberoende.

– Det behövs stora reformer av bostads- och arbetsmarknaden. Lägre reavinstskatt behövs, hyressättning som tar större hänsyn till läget för att få igång flyttkedjor med mera. Större och bredare reformer behövs helt enkelt! Alltfler människor kommer inte vara anställda i framtiden, de riskerar att stå utan sociala försäkringar, de har korta, s.k. ”gig-jobb” och det här behöver förbättras.

– Vi behöver förändra befintliga institutioner och underlätta för individer som vill starta nya företag som erbjuder nya tjänster kring jobb och bostäder. På sikt kommer t.ex. dagens Arbetsförmedling kanske att ersättas av många mindre institutioner som kan förmedla jobb och utbildning. Social innovation kommer finnas överallt.

Behöver vi samhällsentreprenörer och social innovation?
– Ja det behövs därför att utmaningarna är så många, så stora och inom så många områden. De gamla institutionerna orkar inte längre, de är byggda för att gammalt, äldre, stelare system. De har inte tillräckligt socialt patos och därför behövs social innovation och det finns ett stort utrymme för nya sorters entreprenörer.

Berätta om en spännande social innovation som du träffat på nyligen
¬– Nyligen stod jag på scen vid ett event som SEB anordnade, gäst på plats var Stefan Forsberg, chef för Konserthuset i Stockholm. Forsberg förnyar hela konceptet hos Konserthuset. Traditionella konserter finns kvar men samtidigt arbetar de med att främja samhällsutveckling genom musik. Ett projekt som heter El Sistema, använder musik för att stötta unga i problemområden. Barnen får lära sig spela olika instrument och samarbeta i orkester. Ett annat projekt berör unga musiker, att få dessa att bli entreprenörer, starta egna bolag och bli företagare. Det här är ett annorlunda exempel på social innovation – det kan sträcka sig över alla områden och genom hela samhället.

Vilka skulle du vilja se på Social Innovation Summit?
– Jag hoppas se goda, konkreta exempel på socialt entreprenörskap samt exempel på hur vi kan sprida sådana goda idéer till fler platser.

Läs mer om programmet här
Anmäl dig till Social Innovation Summit här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.