Malmökommissionen

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö var en politiskt oberoende kommission, med syfte att ta fram strategier för att minska skillnader i hälsa bland Malmöborna. Det var en av de första kommissionerna på regional nivå i världen.

Kommissionen tillsattes av kommunstyrelsen i Malmö 2010 och slutrapporterades 2013. Slutrapporten innehöll ett flertal rekommendationer och riktlinjer för Malmö stads arbete med social hållbarhet.

Sedan dess har flera liknande kommissionsinitiativ startats i olika svenska regioner,bland annat i Blekinge, Östergötland, Örebro och Stockholm. 2015 tillsattes även en nationell kommission för jämlik hälsa.

Malmökommissionens två övergripande direktiv: 1) att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika samt 2) att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning, utgör grunden för den nuvarande politiken för social hållbarhet i Malmö stad.

Läs mer om Malmökommissionen.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.