Malmö stad medarrangör till Social Innovation Summit

Malmö stad går in som medarrangör till årets Social Innovation Summit i Malmö. Läs vår intervju med Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansli Hållbar Utveckling, Malmö stad.

Social Innovation Summit äger rum 14-15 november i Malmö och arrangeras av Mötesplats Social Innovation, i samarbete med Malmö högskola och Malmö stad.

Detta är tredje året som eventet äger rum i Malmö, varför har Malmö stad valt att vara medarrangör till årets Social Innovation Summit?
Malmö Stad tycker detta är viktigt. Dels vill vi visa att det viktigt för oss att samarbeta med Malmö högskola, dels visa för våra medarbetare att social innovation är en viktig fråga för staden.

På vilket sätt är social innovation och samhällsentreprenörskap viktigt för Malmö stad?
Ett viktigt fokus hos Malmökommissionen var att skapa jämlik hälsa och det är något vi vill göra tillsammans med andra. Vi vill tänka nytt, vi vill få ihop och lyfta den sociala dimensionen och entreprenörskapet. Social innovation och samhällsentreprenörskap behövs synliggöras och vi behöver prata mer om vikten av sociala innovationer.

Vad hoppas du att arrangemanget ska kunna ge Malmö stad?
Jag hoppas det ska ge ökad kunskap och bidra till nytänkande och samskapande. En mötesplats där det finns utrymme för detta.

Vilka är de viktigaste samhällsutmaningarna som Malmö står inför idag?
Malmökommissionen konstaterade att utbildning, arbete, bostäder, trygghet och jämlik hälsa är våra viktigaste frågor. Alla dessa delar ryms i att levnadsvillkoren i Malmö inte är jämlika.

Hur kan Malmö stad främja social innovation och samhälls-entreprenörskap på lokal nivå?
Vi jobbar i kunskapsallianser, offentlig sektor tillsammans med malmöborna, civilsamhället, näringsliv, fastigheter och akademin. Nu testar vi att jobba i co-labb, det är viktigt att mötas i mellanrummen. Vi gör saker tillsammans med olika aktörer och strävar hela tiden efter att utveckla denna typ av samarbete ännu mer.

Det finns ett stort behov av ökad finansiering för social innovation och samhällsentreprenörskap, hur kan Malmö stad främja nya sätt att finansiera området?
Malmö stad tar nu ett omtag kring frågan om sociala investeringar. Vi har gjort en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att jobba med sociala investeringar. Exakt hur kan jag inte säga ännu men det handlar om långsiktiga satsningar. Mer information kommer framöver!

Vad hoppas du personligen få uppleva på Social Innovation Summit?
Om jag hade kunnat vara med i år hade jag gått omkring och varit väldigt nyfiken och med inställningen ”open mind, open heart och öppen vilja”! Jag hoppas alla som kommer dit är nyfikna och har ett öppet sinne.

Boka din biljett här!

Vad är SI Summit?
Årets tema – Creating Value
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.