Malmö stad medarrangerar årets Social Innovation Summit 2018

Mötesplats Social Innovation arrangerar Social Innovation Summit, den 13-14 november 2018. Tillsammans med medarrangörerna Malmö universitet och Malmö stad genomförs för fjärde gången nordens största mötesplats för social innovation. Vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för hållbarhetskansliet Malmö stad, inför årets Social Innovation Summit.

Social innovation bidrar till att lösa samshällsutmaningar på nya sätt. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Mötesplats Social Innovation har funnits som mötesplats för social innovation i Sverige sedan 2010 och sedan dess har mycket hänt på både lokal, regional och nationell nivå inom området. Malmö stad arbetar med sociala innovationer i sitt dagliga arbete. Kommunens uppdrag är komplext och det pågår ett stort utvecklingsarbete för att hitta nya arbetssätt som bidrar till ett hållbart Malmö. Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att Social Innovation Summit är med och bidrar till det arbetet:

– Jag är stolt över att Malmö är en stad där både offentliga och privata aktörer vågar testa nya och innovativa lösningar. Vi har länge varit modiga på miljöområdet, uppdraget framöver är att bli minst lika framgångsrika när det gäller social hållbarhet.

Social Innovation Summit samlar aktörer från samhällets alla sektorer för att tillsammans hitta nya metoder för att möta samhällets utmaningar.

– Vi bygger inte staden från stadshuset, vi gör det tillsammans med många andra. Det är när vi går samman och tar vara på den kunskap och de erfarenheter och nätverk som finns hos Malmöbor och näringslivet som vi kan bygga en riktigt hållbar stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmö stad initierade år 2017 ett hållbarhetskansli som har uppdraget att leda, stödja och samordna Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Lena Wetterskog Sjöstedt berättar om det gångna året:

– Det är ett långsiktigt arbete som handlar om ledarskap, kommunikation och systemtänkande. En av de identifierade huvudprocesserna för att lyckas hitta långsiktiga lösningar på komplexa samhällsutmaningar är innovativa partnerskap, som är en grund för att utveckla sociala innovationer.

Social Innovation Summit arrangeras för fjärde gången och Lena Wetterskog Sjöstedt tycker att Social Innovation Summit inspirerar och utmanar invanda tankemodeller:

– Vi behöver nya arbetssätt, vi måste våga prova andra vägar och vi behöver i ännu större utsträckning arbeta tillsammans med andra aktörer för att skapa en mer hållbar stad. Det finns ett stort engagemang för Malmö hos näringslivet, Malmö universitet, idéburen sektor, andra myndigheter och hos Malmöborna. Jag är övertygad om att sociala innovationer som vi utvecklar tillsammans bidrar till mer jämlik hälsa och en hållbar stad.

Allt om Social Innovation Summit 2018 hittar du här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.