Malmö Living Labs får pris

Forskningsplattformen Malmö Living Labs har fått priset Artful Integrators’ Award. En av deltagarna var bland annat MSIs  Per-Anders Hillgren.

– Det är ett fantastiskt hedersamt pris inom ett av de viktigaste forskningsfälten vi arbetar inom, säger en stolt Per-Anders Hillgren, forskare i interaktionsdesign och som deltar i Malmö Living Labs, vid Malmö högskola. Priset Artful Integrators’ Award (även kallat Artful Integration Award) delas ut av Participatory Design Conferences (PDC) för ”enastående prestationer inom participatorisk informations- och kommunikationsteknologi, som fokuserar på vikten av kollaborativt deltagande inom designfältet, och där god design anses rymma en mångfald av människor, praktiker och artefakter”.

Ville demokratisera arbetssätten

Malmö Living Labs startade som en forskningsplattform på Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3 2007. Syftet var att skapa ett långsiktigt forskningsprogram som drev frågeställningar om hållbar stadsutveckling, sociala innovationer och design. Frågor som ställdes var hur kan vi leva, bo och verka i den framtida staden, vad finns det för alternativa sätt? Syftet var också att demokratisera innovationer och skapa nya arbetssätt för att möta samhällsutmaningar.

– Vi har arbetat med att hitta samverkansformer på tvären inom olika sektorer, tillsammans med företag, kommunen, små marginaliserade gräsrotsorganisationer och framför allt med medborgare, säger Per-Anders Hillgren.

Inom ramen för MSI arbetar Per-Anders Hillgren med utvecklingen av olika samverkansmodeller för social innovation, t ex Testbädd för äldreomsorg i Malmö och utvecklingen av labb-konceptet Co-Labs.

Rymmer en rad projekt

Malmö Living Labs har genom åren innefattat en rad projekt, både EU-projekt och samarbeten med Malmö stad, företag och frivilligorganisationer. Genom projekten har deltagarna på olika sätt försökt utmana rådande hegemonier och maktstrukturer. URB@exp, som utforskar hur Urban Living Labs kan fungera, Returen och Malmö Innovationsarena är exempel på pågående projekt. Malmö Living Labs har också blivit inbjuden att delta i flera Europeiska forskningskonsortier.

– Vi har skapat ett ramverk för att samlas kring viktiga frågeställningar och för att kunna bygga prototyper gemensamt och dela idéer och kunskap, säger Per-Anders Hillgren.

När Malmö Living Labs startade var tankarna om designdrivet samarbete på gräsrotsnivå och med medborgare nya. Nu arbetar många samarbetspartners och aktörer på det sätt som Per-Anders Hillgren och de andra forskarna knutna till Malmö Living Labs från början kämpade för. Det finns många Living Lab runtom i Malmö, Sverige och Europa. Samtidigt skiljer sig Malmö Living Labs från andra Living Labs som ofta är hårt styrda och drivs av industrins behov, menar Per-Anders Hillgren.

Dags att omforma arbetet

Nu nästan tio år sedan starten håller Malmö Living Labs att omforma sitt arbete.

– Det börjar bli dags att tänka om, gå vidare och fundera på vad vi kan göra idag. Designtänkandet har påverkat och lab-liknande initiativ har etableras i Malmö och globalt. Nu måste vi flytta fram vårt perspektiv som forskare, säger Per-Anders Hillgren.

Priset delades ut under den 14:e Participatory design conferences, i Århus i somras. Konferensen fokuserar på hur man kan arbeta tillsammans med design, innovation och förändring. Årets tema var deltagande och deltagarprocesser. Konferensen samlade drygt 200 deltagare, såväl forskare som mjukvaruutvecklare, chefer, kulturarbetare som designers, inom datavetenskap, arkitektur, design och interaktionsdesign, från alla världens kontinenter.

Text: Lotta Orban via Malmö högskola

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.