Malmö högskola satsar på social innovation

Malmö högskola är medarrangör till Social Innovation Summit för tredje året i rad. Läs vår intervju med rektor Kerstin Tham om varför högskolan tycker social innovation är viktigt.

Social Innovation Summit äger rum 14-15 november i Malmö och arrangeras av Mötesplats Social Innovation, i samarbete med Malmö högskola och Malmö Stad.

Det här är tredje året som Summiten äger rum, varför är högskolan med som arrangör?
– Vi känner att vi är en nationell mötesplats, samtidigt är vi värd för Mötesplats Social Innovation som står bakom Social Innovation Summit och social innovation passar väldigt bra in på vår profil på Malmö högskola. Vi vill vara ett modernt, kreativt och innovativt lärosäte som samarbetar med andra aktörer som idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor. Det här är en viktig profil fråga för oss.

Varför är det viktigt att satsa på områden som social innovation och samhällsentreprenörskap?
– Vi behöver utveckla nya typer av innovationer i samhället för att vi faktiskt ska kunna hitta lösningar på olika typer av samhällsutmaningar. Därför är detta område oerhört viktigt. Det finns ett stort behov i samhället, behov av att skapa nya typer av företag och utveckla nya, bra lösningar inom den offentliga sektorn, som exempelvis äldreomsorgen. Det är även viktigt att unga människor ska kunna lära sig entreprenörskap och därigenom skapa en egen plattform för sitt yrke och sin framtid.

Det är viktigt att satsa både på social innovation och ny teknik, eftersom här finns det många smarta lösningar på samhällsutmaningar som unga människor i allmänhet är bättre på att få idéer till, samtidigt som det behövs stöd för att kunna ta dessa idéer vidare och koppla det till en affärsmodell. Tidigare har det inte varit så självklart att koppla dessa idéer till en affärsmodell och tjäna pengar.

Vilken effekt hoppas du att Social Innovation Summit ska ge?
– Det allra viktigaste är att kunna lära sig av varandra, ta del av andras erfarenheter och att de som kommit längre inom området kan presentera mer långkomna modeller och tjänster. Jag hoppas att Social Innovation Summit kan bidra till att goda exempel sprids till andra kommuner, regioner och länder. Det är väl just meningen med den här typen av mötesplatser, att kunna ta del av kunskap och sprida det vidare.

Vilka är de viktigaste samhällsutmaningarna som vi står inför idag?
– Vi står inför många olika utmaningar och de hänger ihop. Om vi utgår från de utmaningar som är påtagliga i Malmö och andra storstäder så handlar det om att förebygga kriminalitet, skapa trygghet, delaktighet och möjlighet att gå i en bra skola. Detta är viktiga grundbehov som ofta är kopplat till segregation och klyftor mellan olika grupperingar och bostadsområden.

Världen står inför en stor utmaning med den globala flyktingsituationen. Människor flyttar på sig och det är en stor utmaning naturligtvis, det finns risk för utanförskap och en känsla av att inte vara delaktig i samhället. Jag tycker det blir allt viktigare med insatser i förskolan och skolan, där barnen finns. Hälsa är en annan viktig fråga som även den går att fånga upp tidigt i åldrarna, i just förskola och skola. Vi behöver hitta nya modeller och lösningar som vi kan utveckla och sprida. Här behöver vi tänka nytt och det gör man inom Mötesplats Social Innovation och där kan Social Innovation Summit spela stor roll i att sprida nya perspektiv.

Vad hoppas du personligen få uppleva på Summiten?
– Jag hoppas vi kan skifta fokus till samhällsvärde och social hållbarhet. Vi får inte tänka så mycket enbart i termer av infrastruktur, utan även fokusera på människors liv och livsvärde. Hitta innovationer som skapar värde. På Social Innovation Summit samlas människor som arbetar för en god sak, för en bättre värld och på denna mötesplats delar man med sig av detta. Det finns inte så många fysiska mötesplatser av det här slaget. Att ha så många människor samlade på samma gång och på samma plats med fokus på att ”göra gott” är unikt.

Boka din biljett här!

Vad är SI Summit?
Årets tema – Creating Value
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.