Skip to content
Lärtillfällen ESF-rådet och andra nyckelaktörer

Lärtillfällen för ESF
och andra nyckelaktörer

För att stärka inkluderingen på svensk arbetsmarknad och inom utbildning, öka sysselsättningen och förbättra kompetensutvecklingen, genom sociala innovationer, kommer lärtillfällen att organiseras med andra finansiärer och centrala aktörer för genomförandet av ESF+. 

Medfinansieras av Europeiska unionen
Svenska ESF-rådet