Lansering: Rapport – Designlabb

Idag lanserar vi vår slutrapport om designlabb. Rapporten är en sammanställning av det arbete som Mötesplats Social Innovation gjort under 2014, med hjälp av strukturfondsmedel från Tillväxtverket, där vi tittat närmare på en globalt växande rörelse av designlabb som tacklar samhällsutmaningar.

Vi har undersökt hur vi kan använda design i allmänhet och labbformatet i synnerhet som en samverkansmodell för att ta oss an komplexa utmaningar och utveckla sociala innovationer. Förstudien har systematiskt inhämtat kunskap och erfarenheter inom området och tittat på hur de skulle kunna ge mening i ett svenskt sammanhang, ett arbete som inte tidigare gjorts i Sverige. Målet har varit att ta fram ett tydligt förslag för hur ett sådant designlabb skulle kunna byggas upp och drivas.

Många delar av rapporten kommer kanske att kännas bekanta för flera av er. Det är för att vi kontinuerligt försökt dela med oss av vårt arbete under processens gång genom att publicera artiklar och publikationer samt genom att anordna seminarier och diskutera våra tankar med andra. Denna rapport samlar all den kunskap som producerats under förstudien i ett samlat format.

Innehåll
Vi har bland annat försökt att beskriva dels vad design är och dels redogöra för vad som utmärker det nya området design för social innovation. Detta arbete resulterade i fickhandboken ABC i design och social innovation som fått mycket uppmärksamhet och stor spridning, vilket vi är väldigt glada för.

Vi har även genomfört en omvärldsanalys där vi identifierat framstående internationella exempel på designlabb och tittat närmare på vilka erfarenheter som finns att hämta hos dessa. Exemplen var många och intresset var minst lika stort. Omvärldsanalysen ledde därför till publikationen Designlabb för social innovation – en kartläggning

Den internationella utblicken innehåller dessutom det senaste från labbutvecklingen globalt och två neddyk i designforskningen. I övrigt innehåller rapporten också en inventering av det svenska landskapet för designområdet samt beskrivningar av och lärdomar från alla de kunskapsseminarier som arrangerats inom ramen för förstudien.

Nyskapande designlabb
Vi lägger också fram ett förslag som tar ett nyskapande grepp kring designlabb. Snarare än att skapa ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats så bygger denna modell på att skapa kunskapscirklar som kan stödja olika pågående innovationsprocesser ute i samhället och ge dem möjlighet att stärka sin design- och innovationsförmåga.

Skärmavbild 2015-03-26 kl. 08.56.50

Syftet är att få ut designkapacitet bredare i samhällets olika sektorer för att öka förmågan att på sikt hantera komplexa samhällsutmaningar samt skapa ett lärande som på sikt kan bidra till systemförändringar. Denna kapacitetsbyggande modell kommer Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola att prototypa fram under 2015. Första piloten går av stapeln i april, där vi tillsammans med Region Skåne kommer arbeta med 5 stycken bibliotek i regionen kring innovativ samverkan.

Första piloten drar igång
Biblioteken är särskilt spännande för designlabb eftersom deras grunduppdrag handlar om att arbeta med folkbildning och demokratifrågor. Biblioteken skulle därför kunna ha en potentiell central roll när det kommer till att engagera medborgare i lokal utveckling.

Piloten kommer att fokusera på att utveckla erfarenheter av olika designprocesser och metoder för förändringsarbete och samverkan. Vad vi gemensamt med biblioteken hoppas uppnå är att skapa en bättre förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället.

Vi kommer under 2015 att bygga upp, prova och utvärdera 2-3 lokala kunskapscirklar med avsikt att under 2016 växla upp designlabbet och prova cirklar i fler delar av Sverige. Kontakta gärna oss gärna och håll utkik här på hemsidan framöver om du är intresserad av att veta mer om detta arbete.

Vi vill dessutom passa på att tacka alla som visat engagemang och delat med sig av sin kunskap i denna förstudie. Stort tack!

Trevlig läsning!

Ladda ner rapporten här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.