Mötesplats Social Innovation en av 24 medlemmar som bildar The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

För att skapa rätt förutsättningar för impact-investeringar i Sverige och för att impact-ekonomin ska växa, har 24 organisationer från såväl privat, offentlig och idéburen sektor gått samman för att gemensamt lösa de stora samhällsutmaningarna och bilda den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing.
Allt mer kapital kommer att behövas för att säkra morgondagens välfärd och för att lösa de stora samhällsproblemen på såväl lokal som global nivå. Samtidigt söker privata sparare såväl som institutionella investerare möjligheter att placera och investera sitt kapital med högre syfte än enbart finansiell avkastning. Marknaden för s.k. impact-investeringar växer i snabb takt både i Sverige och i världen och uppskattas vara värd över 500 miljarder dollar globalt.

I denna investeringsform möts kapitalmarknaden, offentlig sektor, privata företag och idéburna organisationer. Olika förutsättningar, styrmodeller, regelverk och organisationsformer skapar nya utmaningar, samtidigt som både behovet av och intresset för impact-investeringar ger unika möjligheter att finna vägar framåt.

För att skapa rätt förutsättningar för impact-investeringar i Sverige och för att impact-ekonomin ska växa, har 23 organisationer från såväl privat, offentlig och idéburen sektor gått samman för att bilda den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing.

– Impact investing spänner över en rad sektorer som inte alltid är vana vid att arbeta tillsammans. Kapitalförvaltare, entreprenörer, offentlig sektor, ideella organisationer och intermediärer är alla viktiga hörnstenar för att kapital som riktas till samhällsförbättrande företag och insatser både skapar finansiell avkastning och mätbar positiv impact. Därför är det så viktigt att vi nu samlas och driver de frågor som behöver svar för att impact-ekonomin i Sverige på allvar ska växa, säger Johan Rippe, vice VD på PwC i Sverige och Ordförande i föreningens styrelse.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing kommer att arbeta aktivt med att sätta en nationell agenda för impact investing som behandlar frågor i främst fyra kategorier:

1. Efterfrågan på impact-innovation (kunder och köpare)
2. Tillgång på investeringsbara impact-företag och samhällsfrämjande insatser 3. Tillgång till kapital (finansiella instrument för impact-investeringar)
4. Modeller och metoder för att mäta, värdera och styra mot impact

All information om föreningens arbete finns på hemsidan: https://www.swedishnab.se/

– Föreningens syfte är att samskapa lösningar och förutsättningar för att impact-investeringar ska fortsätta växa i Sverige och bli en självklar del av både finansmarknaden, av ekosystemet för innovation och av den offentliga sektorns palett av lösningar. Därför ser vi fram emot att fler organisationer, från alla sektorer, ansluter sig till föreningen och bidrar till att sätta den nationella agendan, säger Frida Korneliusson, styrelseledamot i föreningen.

Styrelsen kommer i oktober att lämna in den officiella ansökan om att föreningen ska anslutas till The Global Steering Group for Impact Investing http://www.gsgii.org, som en av 22 National Advisory Boards for Impact Investing över hela världen.

– Genom att vara en del av GSG kommer vi i Sverige både kunna påverka den internationella agendan för impact investing och få kunskap och inspel från den globala organisationen och från andra länder som kan underlätta arbetet på hemmaplan med att skapa rätt förutsättningar för en växande impact-ekonomi, säger Maria Björholt, CFO på Norrsken och ledamot i föreningens styrelse.

För mer information:
Johan Rippe, Styrelsens Ordförande: johan.rippe@pwc.com, 070-929 11 88
Jenny Carenco, Styrelsens sekreterare: jenny@prospersocialimpact.com, 070-637 76 36

Besök också www.swedishnab.org

Möt Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor vid Malmö universitet, styrelseledamot i National Advisory Board och styrgruppsordförande i Mötesplats Social Innovation. Jenny Carenco, VD och grundare på Prosper Impact Consulting AB, ger även en bakgrund till och lyfter betydelsen av National Advisory Board.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.