Konferens: Samhälle och Existens

Samhälle & Existens vill främja sociala innovationer och bryta invanda föreställningar att olika sektorer är som ”stuprör” bredvid varandra. Istället röra vid, gå in i och utvecklas av och genom varandra. Medverkar gör bland annat kultur- och demokrati minister Alice Bah Kuhnke, ärkebiskop Antje Jackelén, EU-parlamentariker Cecilia Wikström och journalisten Mustafa Can.

Mötesplats Social Innovation ställde några frågor till Albin Tanke, projektledare för konferensen.

Varför arrangerar ni denna konferens?
Vi arrangerar konferensen för att det finns ett samhällsbehov kring att lyfta frågeställningar kring samhälle och existens, särskilt med avseende på korsvägarna mellan politik, kultur, media och religion/teologi. Vi tror att Malmö kan vara arenan för att nationellt belysa samhälls- och existensfrågorna särskilt när det gäller ämnen som mångfald, integration, religion, öppenhet, människovärde osv.

På vilket sätt arbetar Svenska kyrkan med social innovation?
Ett grunduppdrag för kyrkan är att försöka hjälpa till att bryta tröga mönster i samhället och öppna för befrielse. Detta tar sig uttryck på en mängd olika sätt, både i det lilla och det stora. En social innovation kan äga rum på det individuella planet när en människa får hjälp till att låta sitt liv ta en ny vändning, då mening etableras. Kyrkan finns också med i en större, mera övergripande samhällsdialog med många olika sektorer. Konferensen Samhälle & Existens med sin blandning av talare inom fälten politik, kultur, media, näringsliv och teologi med tolv nydanande seminarier, är också ett sätt att försöka skapa social innovation i samhällsbygget.

Har ni några särskilda satsningar inom just detta område?
För att nämna några innovationsförsök: Vi utvecklar ”Steg för fred” ett projekt som handlar om ett strategiskt övergripande socialt och diakonalt arbete i Malmö i dialog med flera olika intressenter och organisationer.

Den nattöppna S:t Johanneskyrkan bakom Triangeln är ytterligare ett sätt att se vad det innebär socialt för en stad att erbjuda ett nattöppet rum för ”Bön, vila och skydd”. Detta startades i och med flyktingströmmen.

Är det några särskilda samhällsutmaningar där ni ser att Svenska kyrkan skulle kunna göra en särskild insats?
Motverka den utbredda ensamhetsproblematiken. Nya rum för gemenskap i en tid där föreningsliv, organisationer etc tappar medlemmar och engagerade. Skapa förståelse för mångfaldens möjligheter. Låta de läckra stadsrummen (kyrkorummen alltså) bli användbara och tillgängliga på nya innovativa sätt.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.