Konferens om design och policy

sybmol samverkansmodellerUppdrag: Användare kommer i år att lyfta exempel på verksamheter som involverar medborgare och andra intressenter i arbetet med att skapa underlag för bättre beslutsfattande, lösa olika samhällsutmaningar och skapa nya möjligheter.

Hur kan beslutsfattare på olika nivåer i samhället använda design i policyarbetet för att skapa samsyn och samhällsnytta? Hur kan design användas för att lösa olika samhällsutmaningar och bidra till samhällets utveckling? Det här är några av frågorna som kommer att lyftas på SVIDs konferens Uppdrag: Användare.

Talare är bland annat:
Christian Bason, CEO, Danish Design Centre
Anna Whicher, Head of Policy, Design Wales/PDR
Laura Pandelle och Julien Defait, designer, La 27e Région

När: Den 14 april 2015 kl. 09.00-16.00

Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1 (Liljeholmen), Stockholm

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan och mer om konferensen!

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.