Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Vi testar nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb”

Mötesplats Social Innovation har, i samarbete med Region Skåne, tagit initiativ till ett regionalt policy labb. Idag, under Skåne Innovation Week, inleds arbetet med att med hjälp av designmetoder arbeta med policyfrågor.

För att fler sociala innovationer ska se dagens ljus behöver vi se över strukturer som förhindrar dessa idéer att ta form, spridas och skala upp. Dagens policyer kan i vissa fall vara direkt hämmande för utvecklingen av social innovation. Policyer skapas i många fall utan involvering av medborgare eller andra berörda och en del regler och policyer är många gånger föråldrade eller tolkas på olika sätt i olika organisationer, sällan med en tvärsektoriell samsyn.

I policy labbet kommer vi bland annat att identifiera innovationshämmande policyer som relaterar till arbetet med en eller flera samhällsutmaningar. Ofta handlar det om att en policy tolkas på flera olika sätt, att den är otydlig eller i vissa fall direkt hämmande för innovationsarbetet. Nästa steg är att tillsammans arbeta fram förslag på hur en process kan se ut för att skapa ny policy, en process som är baserad på designmetodens principer.

– Enkelt uttryckt handlar det om att använda en klassisk design- och produktutvecklingsmetod, men applicera det på en samhällsutmaning. Genom att använda designmetoden vill vi testa att göra policy på nya sätt, säger Erika Augustinsson, från Mötesplats Social Innovation.

Designmetoden bygger på brukar- och medborgarinvolvering och ett prövande arbetssätt. Det bärande arbetet i ett labb är att skapa ett lärande mellan praktiker, beslutsfattare, politiker och medborgare. Centralt är att bjuda in medborgare i processen för att på så vis samla upp röster från människor som berörs av den aktuella frågeställningen.

– Detta är ett led i vårt arbete med Co-labs här i Skåne. Designmetoden kan förena människor från gräsrot till policynivå och är en viktig del i vårt arbete med att hitta nya metoder och verktyg som främjar arbetet med sociala innovationer, säger Erika.

Läs mer om co-labs och testbäddar

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.