Informationsmöte: Social innovation mot segregation (UMEÅ)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och Coompanion Nord in till informationsmöte i Umeå för aktörer som vill söka.

Läs mer

Informationsmöte: Social innovation mot segregation (Göteborg)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och GU Ventures in till informationsmöte för aktörer som vill söka.

Läs mer

Social Innovation i Almedalen 2017

För sjätte året i rad tipsar vi om seminarier under Almedalen som faller inom ramen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Vare sig du är helt ny på området eller en riktig veteran så finns det mycket att tillgå under veckan, här listar vi ett urval.

Läs mer

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar.

Läs mer