Off2off

Karlstadbaserade Off2off har utvecklat en digital kommunikationstjänst för att återanvända överblivet material från organisationer. Det kan vara kontorsmaterial, möbler eller annat material som är i för gott skick för att slängas och som hittar nya ägare genom tjänsten.

Läs mer

Hotelltalangerna

Hotelltalangerna Hotell-och restaurangtalangerna i Malmö har blivit lite av experter på att vaska fram och utbilda nyanlända, för att möta branschens behov av arbetskraft. Satsningen drivs av Malmöstad i samarbete med Hotellgruppen Malmö/Lund.

Läs mer

Gatukraft Lindängen

Lindängen ligger i södra Malmö och består till största delen av flerfamiljshus byggda under miljonprogrammet. Området präglas av hög arbetslöshet, segregering, otrygghet och ett allmänt utanförskap.

Läs mer

Cykling utan ålder

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter ser till att äldre människor kommer ut på cykeltureri sin stad. Genom upplevelser, gemenskap och lite vind i håret är förhoppningen att förbättra livskvalitén för seniorerna. Allt sker i samarbete med olika äldreboenden och med anpassade lastcyklar.

Läs mer

Move by Bike

Allt fler väljer cykeln framför bilen, av både personliga och miljömässiga skäl. I takt med att lastcyklarna gjort entré märks cykeltrenden nu även inom bud-, flytt-och transportbranscherna.

Läs mer

Missing People

Kanske har du sett deras efterlysningar efter försvunna personerpå Facebook eller Twitter? Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Läs mer

Rude Food

Rude Food tar tillvara lokalt matsvinn genom olika samarbetspartners och erbjuder catering och andra pop-up events. Rude Food startades av designforskaren Zeenath Hasan, som ett ideellt projekt i oktober 2014. Sedan dess har de blivit ett av Skånes större kök som tar till vara på överblivna produkter, som tillagas och säljs på nytt.

Läs mer

Malmökommissionen

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö var en politiskt oberoende kommission, med syfte att ta fram strategier för att minska skillnader i hälsa bland Malmöborna. Det var en av de första kommissionerna på regional nivå i världen.

Läs mer

Framtidens ledare, Stena Fastigheter

Hur kan ett fastighetsbolag jobba med social delaktighet för unga? Den frågan ställde sig Stena Fastigheter. Resultatet blev ett flertal olika initiativ, däribland ledarutvecklingsprogrammet Framtidens ledare som riktar sig till unga, 17-29 år, som bor i Stenas områden i Malmö och Lund. Programmet är gratis.

Läs mer

Myrorna

Använder du allt du har i garderoben eller har du kanske en hel del kläder som bara är hyllvärmare, som det ändå är svårt att skiljas från? Detta vill Myrorna råda bot på, tillsammans med Beteendelabbet. Med sin idé RE:UseKit visar de att du faktiskt inte behöver allt du äger.

Läs mer