Kartläggning av Sveriges forskning om social innovation

För att få en överblick av Sveriges befintliga forskning om social innovation har Luleå tekniska universitet genomfört en kartläggning inom ramen för sin forskningssatsning på social innovation.

De senaste åren har social innovation, i betydelsen av nya varor, tjänster och metoder som är sociala i sina mål och medel, rönt ökad uppmärksamhet i forskning, politik och praktik i Sverige och internationellt. Anledningen är att det ses som en väg till nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar såsom exempelvis arbetslöshet, fattigdom och demografiska förändringar.

Den vetenskapliga kunskapen om social innovation är dock fortfarande begränsad, med endast ett fåtal genomförda forskningsprojekt i Europa och andra delar av världen. För att synliggöra den forskning som hunnit initieras i Sverige skickade Luleå tekniska universitet ut en förfrågan till de forskningsmiljöer som studerat näraliggande områden (såsom socialt entreprenörskap, civilsamhället och välfärdstjänster).

Resultatet visar att det hittills hunnit publiceras knappt 30 vetenskapliga studier och initieras knappt 20 forskningsrelaterade projekt om social innovation där forskare från Sverige spelat en aktiv roll.

Dessa forskare kommer främst från Skåne, Norrbotten och Stockholm. En slutsats är att det ännu är få forskare och forskningsmiljöer som explicit intresserat sig för social innovation och att antalet skulle behöva öka för att fylla samhällets växande efterfrågan på kunskap inom området.

Översikten omfattar både vetenskapliga publikationer och forskningsrelaterade projekt och har genomförts inom ramen för Luleå tekniska universitets forskningssatsning på social innovation

Hämta kartläggningen här: Forskning i Sverige om social innovation.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.