Kan social innovation förbättra livet för funktionsnedsatta?

Malin Ekman Aldén är vikarierande generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD), med uppgift att stödja regeringen att genomföra funktionshinderspolitiken. På Social Innovation Summit arrangerar MFD en workshop om möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att genomföra vardagliga aktiviteter.

– Vi arbetar för att främja delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, vilket till stor del handlar om att riva olika hinder så att alla kan delta i samhället på lika villkor, säger Malin Ekman Aldén från MFD.

Varför har ni valt att vara med på Social Innovation Summit?

– Vi är en ganska ny myndighet och söker nya arenor och vill utveckla verktyg för att genomföra vårt arbete. Därför känns det väsentligt att arbeta med innovationer, och då inte bara traditionella, tekniska innovationer. Vi har ännu inte arbetat så mycket med social innovation, men tycker att det känns som ett nytt och viktigt område som vi vill nosa mer på.

Vad hoppas du få uppleva på konferensen?

– Jag vill gärna se exempel på olika tillämpningar och hitta nya samarbeten och nätverk inom olika områden. Jag och mina kollegor vill också gärna bidra med vår kunskap. Just nu arbetar vi bland annat med att ta fram en strategi för hur vi ska ta oss an innovationsfrågan och hoppas därför möta innovativa personer som kan stödja och inspirera oss i detta.

Hur kommer er workshop att vara upplagd?

– Vi har valt att utgå från personer med demenssjukdom, som ju är en form av kognitiv funktionsnedsättning. För dem blir ofta vardagliga sysslor, som att exempelvis gå och handla, plötsligt ett hinder som påverkar deras livskvalitet negativt. Tillsammans med andra myndigheter, ideella organisationer och handeln och dess branschorganisationer vill vi diskutera hur vi kan ge den här gruppen bättre förutsättningar att fortsätta vara aktiva i samhället. Workshopen kommer att vara ett samtal mellan flera aktörer.

Och vad hoppas ni få ut av den?

– Vi har ett regeringsuppdrag att arbeta med den här frågan och behöver bredda vårt nätverk, lära oss mer och gärna skapa innovativa ringar på vattnet. Vi hoppas på en dynamisk diskussion med deltagare som kan bidra med olika perspektiv. Kanske kan vi locka akademin att initiera forskning som drivs tillsammans med brukarna? Vi hoppas också möta personer som arbetar med social innovation i praktiken och få dem att tänka att funktionsnedsättning kan vara ett intressant perspektiv. Kort sagt: vi vill visa att vi finns, sprida kunskap och samverka med andra!

Hur ser framtiden ut för era frågor?

– Andelen äldre människor ökar hela tiden och de kommer i allt större grad att kräva rätten att få leva ett självständigt liv, även när vissa förmågor försvinner. Så jag tror att frågan om tillgänglighet i samhället kommer att vara fortsatt intressant. Jag hoppas också att vi kommer att arbeta mer med innovation och skapa ett bättre samspel mellan akademi, brukare och praktiker. Vi behöver se värdet i att olika grupper kommer till tals och vi behöver lära mer av varandra.

Vad kan social innovation göra för er verksamhet?

– För en person som har en funktionsnedsättning, är nyanländ eller personer som av annat skäl upplever utanförskap, tror jag att social innovation kan bidra till att vi ser helheten istället för att hamna i olika fack. Och vi behöver hitta nya lösningar för att skapa den här helheten i praktiken.

Vilka är utmaningarna för att lyckas?
– Vi har i det svenska samhällsbygget mer eller mindre medvetet byggt bort en del förutsättningar som skulle kunna skapa innovation. Ideella sektorn har exempelvis i dag en relativt begränsad roll som utförare inom den sociala välfärden. Jag tror inte att det offentliga systemet kan ge oss allt vi begär och behöver i framtiden; här är en större mångfald nödvändig. Med en stabil offentlig bas i kombination med en eller flera andra organisationer, som kan finnas även utanför den offentliga verksamheten, tror jag att vi kan uppnå både högre kvalitet och bättre kontinuitet. Vi behöver hitta nya sätt att organisera oss, mer systematiskt utvärdera nya arbetssätt och vi behöver generellt fler innovationer, avslutar Malin Ekman Aldén.

Myndigheten för delaktighet arrangerar seminariet ”Tillgänglig handel för alla” den 25/10 kl.12-13 på Slagthuset i Malmö.

Anmäl dig här: https://goo.gl/u2R4aS
Mer info: www.sisummit.se

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.