Kan nya samarbetsformer skapa bättre integration?

Hur hittar vi fler samarbetsformer och nya finansieringslösningar för att få fram initiativ för integration? Det var en av frågeställningarna vid Social Innovation Summit i Malmö, som diskuterades av aktörer från en rad olika sektorer.

I dag tar det i snitt 7-8 år för en nyanländ person att komma i sysselsättning i Sverige. Ursprungsland och hur lång utbildning personen har, är avgörande faktorer för hur snabbt det går. Med detta som ett av flera ingångsvärden hälsade moderatorn Ruth Brännvall, doktorand vid KTH och aktiv i företaget Impact Invest, upp ett antal gäster på scenen.

Ernest Radal från Mobilearn berättade inledningsvis om hur de via sin app underlättar för nyanlända, genom att presentera och sammanställa information om Sveriges olika myndigheter på en mängd språk. Johan Oljeqvist från Fryshuset berättade därefter om deras arbete med att utveckla nya metoder för att arbeta med unga och hur de kommit att inleda sitt pilotprojekt kring Social Impact Bonds (SIB:s).

Social Impact Bonds
Johan Oljeqvist– Vi har saknat ett finansiellt instrument för den typ av finansieringar som vi behöver, framför allt för att kunna arbeta proaktivt med ungdomar. Här är Social Impact Bonds den största förändring vi upplevt. Med det instrumentet har vi kunnat gå från att ha en lista på saker som ska göras till en lista på de effekter som vi vill att finansieringen ska uppnå. Vi har gått från att ha fokus på att göra saker till att istället fokusera på att förändra saker, sa han.


Rosengård Invest
är ett av de finansieringsföretag i Sverige som kan tänka sig att göra sociala investeringar. Cecilia Löfberg berättade kort om företagets verksamhet och historia.

– Att satsCharlotte Löfberga på invandrarledda företag leder till ökad social integration och ökar mångfalden. Så tänker även vi i vårt eget företag. Vi ser inte språk eller olika kulturer som ett hinder för att växa, sa hon.

Om Rosengård Invest oftast investerar i företag som kommit en bit på väg finns VINNOVA där för att stötta samhällsentreprenörer i ett tidigt skede, när idéerna precis kommit och man inte riktigt ens vet om de bär.

Stöd i tidiga faser
– Vi vill få till ett experimenterande och få entreprenörer att våga prova. Vi stöttar dem i tidiga faser, med belopp på allt från 500 000 till två miljoner kronor, sa Anna Edwall, programansvarig för social innovation på VINNOVA.

Lars Mac Key från Danske Bank menade att de ser ett växande, om än fortfarande lite omoget, intresse för sociala obligationer eller SIB:s, även från det institutionella kapitalet.

– Om vi får kapitalet att röra sig åt detta håll kan de inte sedan gå tillbaka, sa han.

Som ett konkret exempel på hur en Social Impact Bond kan komma att se ut fick vi därefter stifta bekantskap med Hans-Åke Lindvall från Klippans kommun, som ingår i Fryshusets pilotprojekt kring SIB:s. Som målgrupp för detta projekt har kommunen valt ut intellektuellt handikappade föräldrar med omhändertagna barn.

Mäta effekter
– Vad kan vi göra för att stötta denna målgrupp bättre, med en annan typ av finansiering och med mer innovativa lösningar, var vår inledande frågeställning. Och vi ser inte arbetet med SIB:en som ett annat sätt att låna pengar, för det är inte vårt problem. Vi vill inte göra ”mer av samma”; vi vill kunna mäta effekter. Och om effekterna inte uppstår så uteblir återbetalningen till finansiären. Som jag ser det så är behovet av nya finansieringsformer i princip oändligt. Vi försöker också att gå från att tänka i enskilda projekt till att ha mer av ett portföljtänk, sa Hans-Åke Lindvall och fortsatte:

– Våra utmaningar är att hitta hål i ”stuprören”. Vi vill jobba ”på tvärs”! En annan utmaning är att ledtiden i den här typen av arbete är lång och då gäller det att hitta mätpunkter under resans gång.

Sist ut var Henrik Storm Dyrssen från Leksell Social Ventures, ett privat impact investmentbolag som arbetar med att finansiera social innovation i Sverige. De intresserar sig just nu lite extra för satsningar inom psykisk ohälsa och integration. Högt på deras agenda står att försöka hitta riktigt bra modeller för hållbar ekonomi och modeller för att mäta effekten av samhällsinvesteringar.

Fotograf: Håkan Röjder

Fler artiklar från Social Innovation Summit
Allt om Social Innovation Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.