Skip to content

Jämlik hälsa

Skillnaden i hälsa är stor och berör såväl fysisk som psykisk hälsa och välbefinnande. 

Det finns ett stort behov av innovation och samverkan mellan aktörer och sektorer för att nå en hållbar hälsoutveckling som involverar och sätter människors behov i fokus, samt ger alla medborgare samma möjligheter till en god hälsa. 

MSI lyfter fram goda exempel på hälsofrämjande arbete över sektorsgränser och identifierar områden och frågeställningar som kräver samarbete i nya konstellationer. 

Se våra övriga teman