”Jag vill lyfta social innovation och civilsamhällets roll”

Ariane Rodert tycker att de som arbetar med social innovation behöver samlas, träffa likasinnade och bygga gemensam kunskap. Därför kommer hon till Social Innovation Summit. Nu på tisdag är sista chansen att köpa biljetter till Early-Bird pris. Missa inte chansen – registrera dig idag!

Ariane Rodert har lång erfarenhet av att arbeta på Europanivå med frågor som rör social innovation och förutsättningar för företagande inom den sociala ekonomin. Hon är sedan 12 år tillbaka stationerad i Bryssel, där hon arbetar som sakkunnig inom europafrågor för de två paraplyorganisationerna Forum (Idéburna organisationer med social inriktning) och Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg). Hon är också politiskt sakkunnig för hela EU och arbetar med att stötta de medlemsländer som vill stötta sociala företag.

Vilka är dina förväntningar på Social Innovation Summit?
– Nu mer än någonsin behöver vi stödja och satsa på social innovation. Och vi behöver samverka över sektors- och landsgränser, för att möta de globala samhällsutmaningar som vi står inför. Miljö- och migrationsfrågor, för att ta två exempel, är för komplexa för att lösa på lokal nivå. Här måste vi mobilisera alla sektorer! Jag vill vara med och lyfta social innovation och civilsamhällets roll. Vi tänker allt för ofta ”bara” på tekniska innovationer och arbetar för lite med att kartlägga de sociala innovationerna.

Hur ser du på civilsamhällets roll i det här sammanhanget?
– Historiskt sett har civilsamhället ofta varit sociala innovatörer; en stor del av dagens välfärdssamhälle startade en gång som initiativ från just detta håll. För civilsamhället är nämligen bra på att möta utmaningar och behov där det ännu inte finns några färdiga lösningar. Av den anledningen tycker jag att civilsamhället borde inkluderas tidigare och på ett bättre vis i innovationsarbetet.

Varför väljer du att delta i SI Summit?
– Vi som arbetar med dessa frågor behöver samlas, träffa likasinnade och bygga gemensam kunskap. Därför var det givet att tacka ja till att vara med; detta är spännande! Jag hoppas kunna dela med mig av kunskap och berätta om vad EU gör för att stödja social innovation. EU har en nyckelroll i detta arbete som jag ser det. 

Behövs social innovation i Sverige och i så fall varför?
– Ja, absolut. För att lösa och möta de samhällsutmaningar vi står inför måste vi samla och mobilisera de resurser som finns. I Sverige har vi ännu inte riktigt förstått att social innovation behövs. De svåra och komplexa problem vi nu står inför måste lösas på nya och innovativa sätt, nu.

Vilka är Sveriges största samhällsutmaningar?
– Dels är det demografivecklingen, med fler äldre och allt fler ”äldre äldre”. Så har vi till exempel också migrationsfrågan och klimatfrågan. Hur ska våra system hålla? Hur ska vi kunna möta de behov och utmaningar vi har? De system vi har nu klarar nämligen inte att möta dagens behov. Vi behöver systematisk social innovation.

Vilken samhällsentreprenör eller social innovation tycker du vi ska hålla ett extra öga på?
– Det finns tre franska killar som arbetar tillsammans i initiativet Europe tomorrow. De är just nu ute på en ”road tour” för att identifiera social innovation på lokal nivå, som ska kunna replikeras i fler länder. När de är klara med sin kartläggning, där de letar efter sociala innovationer och vilka drivkrafter som finns runt dem, är tanken att de ska samla ihop och sedan dela de goda idéerna, för att sprida inspiration.

Anmäl dig här till Social Innovation Summit!!
Allt om SI Summit här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.