INVITATION: Research seminar – social innovation

Researchers and doctoral students are being offered to apply, under an arrangement between Forte and ESF-council platform on sustainable work life, for tickets to the Social Innovation Summit on November 13-14, and the opportunity to attend the research seminar on November 13.

This research seminar is aimed at researchers and doctoral students who are interested in social innovation as a concept. It is being held in Malmö for the fourth time and the theme this year is “Making it big”. Many people and organisations see the need for new services, products and ways of working in order to address some of the challenges facing society. But how do we translate words into action? What are the pitfalls, and what can we learn from other fields? If we broaden our efforts at innovation so as to include those from other fields, how do we manage the development?

The Social Innovation Summit has prompted us to invite researchers and doctoral students to a research seminar on social innovation. This will be a paper and abstract seminar where researchers and doctoral students are invited to present both completed and upcoming articles and project reports. The aim is to offer an open arena for meetings and discussion between researchers with specialist knowledge of social innovation as a concept and phenomenon.

Those wishing to attend and who are holding a presentation at the research seminar may be able to have their application fee reimbursed by Forte. There is a limited number of these tickets, so it will be a case of first come, first served.

Please register here:

The seminar is being held on November 13, 9am – 12pm, and we will be back in touch regarding the venue.

If you have any questions about this seminar or about the Social Innovation Summit, you are welcome to contact Jens Sjölander, jens.sjolander@mau.se (regarding the research seminar) or Maria Collings, maria.collings@mau.se (regarding the Social Innovation Summit).


INBJUDAN: Forskarträff – social innovation

Forskare och doktorander erbjuds att i samarbete med, ”temaplattformen hållbart arbetsliv” – ett myndighetssamarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet, ansöka om biljett till Social Innovation Summit 13-14 november, samt möjlighet att delta i forskarträff den 13 november.

Denna forskarträff riktar sig till forskare och doktorander med intresse för social innovation som begrepp. Den 13 – 14 november arrangeras för fjärde gången Social Innovation Summit i Malmö Temat för i år är ”Making it big”: Många människor och organisationer ser idag behovet av nya arbetsformer, tjänster och produkter för att adressera några av samhällets utmaningar. Men hur går vi från ord till handling? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen?

Med anledning av Social Innovation Summit bjuder vi in forskare och doktorander till en forskarträff om social innovation. Seminariet arrangeras som ett paper- och abstract-seminarium där forskare och doktorander erbjuds att presentera färdiga och kommande artiklar samt projektrapporter. Syftet är att erbjuda en öppen arena för möte och samtal mellan forskare med kunskap om social innovation som begrepp och fenomen.

Forskare och doktorander som önskar delta på Social Innovation Summit (13-14 nov) och håller en presentation på forskningsseminariet kan få anmälningskostnaden betald.Dessa biljetter är dock begränsade, så först till kvarn.

Anmäl dig här

Seminariet arrangeras den 13:e november 09.00 – 12.00 och vi återkommer med information om lokal.

Om ni har några frågor om detta seminarium eller om Social Innovation Summit är ni välkomna att höra av er till Jens Sjölander, jens.sjolander@mau.se (frågor gällande forskarträffen) alternativt Maria Collings, maria.collings@mau.se (frågor gällande Social Innovation Summit)

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.