Investeringar med samhällseffekt skapar tillväxt inom social innovation

Den 21 maj bjöd Ashoka Scandinavia in till samtal om nya investeringsformer med fokus på att uppnå positiva samhällseffekter – ”Investing for impact – the new field of social finance”.

msi_finansiering_effektmatningSamtalet leddes av Mark Cheng och Josephine Korjin, båda från Ashokas social finance team i London. Mark Cheng är verksamhetsansvarig för Europa och även senior rådgivare inom området för social finance. Mark har coachat många Ashoka Fellows genom resan med att få in investeringar till samhällsnyttiga ändamål inom områden som inkluderar mikrofinansiering, förnybar energi, miljövård, sjukvård och utbildning. Josephine arbetar med Ashokas social finance team och mer specifikt med att skapa Ashokas Social Business Accelerator program.

Vi ses i McKinseys soliga lokaler på World Trade Center i Stockholm morgonen efter Ashokas kvällsseminarium där fokus låg på att illustrera hur en social entreprenör kan ta sig från att vara beroende av filantropi till att bli oberoende och ekonomiskt hållbar.

Filantropin som hävstång
Morgonen efter sitter nu utvalda finansiärer och intermediärer för att samtala om vad som krävs för att skapa en mer möjliggörande miljö för investeringar med samhällseffekter i Sverige. Som utgångspunkt konstateras att grunden till det ökande intresset för att investera i positiv samhällsförändring ligger i potentialen till att accelerera utvecklingen av välbehövda sociala innovationer genom att använda filantropin som hävstång för att mobilisera nytt kapital. Mark Cheng öppnade mötet med att beskriva några utmaningar som behöver adresseras för att området skall kunna växa sig starkare.

– Tillgång till kapital, eller bristen på detta, är det absolut största hindret för samhällsentreprenörer att skala upp sin verksamhet, enligt Cheng.

Han menar att många kommer från det civila samhället utan affärsbakgrund vilket ofta gör förflyttningen från filantropi till investeringar till en utmaning:

– Bristen på affärskunskap gör dessutom att de flesta verksamheterna inte är investerbara och de måste därför förlita sig på filantropi och bidrag.

Skapa hållbara affärsmodeller
Samhällsentreprenörerna behöver ett stöttande nätverk för att hjälpa dem med att skapa hållbara affärsmodeller för att bli investerbara. Det första steget enligt Cheng är att ”monetize your business”. Med andra ord att gå igenom olika möjligheter att skapa intäktskällor för verksamheten som kan skapa en förflyttning från att vara beroende av bidrag och donationer.

Cheng lyfter dock upp ett varnande finger och pekar på att det är viktigt att ha koll på risken med ”mission drift” när verksamheten går från filantropi till investeringar. Det innebär att hela tiden ha koll på att ursprungsidén är bevarad.

En andra utmaning är att strukturera affären. En modell som diskuterades är konstruktionen då man bildar två separata verksamheter – en icke-vinstdrivande och en vinstdrivande, som exempelvis Fight for Peace. Den vinstdrivande verksamheten drivs på kommersiella villkor och vinsten går till den icke-vinstdrivande verksamheten. Den här konstruktionen tillåter den icke vinstdrivande verksamheten att fokusera på verksamheten och att leverera samhällseffekter istället för att ”jaga” donationer.

Gapet mellan finansiärer 
Den tredje utmaningen är att attrahera investerare. När det gäller att attrahera större institutionella investerare är utmaningen storleken på investeringar. Idag är de oftast för små för att institutionella investerare skall vara intresserade. För entreprenören är stadiet innan man kommer till institutionella investerare det mest kritiska stadiet.

– De som har möjligheten och intresset att ge entreprenören stöd för att komma över ”gapet” är filantroper, stiftelser och affärsänglar, enligt Cheng.

Avslutningsvis konkluderades att Sverige fortfarande har en hel del att göra innan vi kan prata om en marknad för investeringar med samhällseffekt. Området för investeringar med samhällseffekt är fortfarande i sin linda och deltagarna runt bordet var eniga om att kommunikation och utbildning är en förutsättning för att nå ut till en bredare målgrupp.

Behov av kartläggning
Det saknas även ett ramverk och gemensamt språk för området vilket i sig är en barriär för tillväxt. Utgångspunkten för att skapa ett policyramverk för området bör rimligtvis vara en kartläggning av ekosystemet för att bättre förstå storleken, vilka aktörerna är och deras behov, konstaterades det.

Några av investerarna runt bordet uttryckte en önskan om att anordna regelbundna möten där man som investerare kan möta entreprenörer som får möjlighet att pitcha sina idéer. Josephine Korjin informerade om att Ashoka arrangerar regelbundna pitching events runt om i Europa och nästa sådant tillfälle hålls i London inom kort.

Det som hängde i luften när mötet avslutades är att det finns mycket mer att säga och att behovet av att träffas och samtala är stort.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.