Investeringar i samhällsnytta

Karen Wilson från OECD som nyligen kommit ut med rapporten, Social Impact Investing- building the evidence base, berättade att just nu skapas många innovativa modeller för hur tillströmningen av kapital till social innovation ska öka. Liksom att de ser en tydlig trend där intresset från investerare ökar kring hur de ska kunna involvera sig i utvecklingen av sociala innovationer.

karen wilson panel sisummit

– Vi har gått från att investerare inte bara vill undvika att investera i ”dåliga saker” till att de aktivt vill arbeta med att investera i social innovation, för att på så vis kunna påverka utvecklingen, sa Karen Wilson

En viktig fråga att arbeta med framöver är att hitta sätt att mäta resultat och effekter av dessa investeringar, eftersom det krävs andra metoder och synsätt än i traditionella investeringar. Impact investing utmärker sig för att kombinera just finansiell avkastning med att också visa på samhällseffekt, genom nya mätmetoder.

– Det är avgörande för oss just nu att kunna visa på data och bevis för att impact investing leder till ökad innovation och påverkan i samhället. Men finansiell avkastning är enkel att mäta, avkastning i form av effekt i samhället betydligt svårare.

Sir Ronald Cohen som är ordförande i Global Social Impact Investment Steering Group, GSIISG, menade att om vi kan hitta bra sätt att mäta samhällseffekter så innebär det en fundamental förändring i de sätt som vi bygger upp våra affärs- och organisationsmodeller framöver. Alla samhällets sektorer kommer att påverkas; offentlig sektor kan bli mer effektiv liksom filantropin.

– Samhällsentreprenörer kommer att få tillgång kapital så länge som de kan påvisa effekt, på samma sätt som traditionella entreprenörer. Och vanliga företag måste bygga nya affärsmodeller som kombinerar vinst och icke-vinst på nya sätt, som t ex amerikanska företaget Toms Shoes, sa Sir Ronald Cohen.

kevin jones sisummit15

Amerikanska investeraren Kevin Jones, tillika grundare av SoCap berättade om sin resa med att etablera ” en marknad i mellanrummet”. Genom plattformen SoCap vill han locka till sig de intressenter som ser en möjlighet i att på nya sätt kombinera kapital och samhällsnytta. Han jämförde det amerikanska systemet med det nordiska och menade att Norden har en stor fördel i och med vår vana att nå samförstånd då det gäller att lösa samhällsutmaningar.

– Amerikansk innovation handlar om att stå upp mot det dominerande tankesättet, vilket innebär att vi inte kan hitta någon gemensam grund. Men i Sverige är innovation något man gör gemensamt, ni identifierar problemet och löser det, berättade Kevin Jones.

Lars Jannick Johansen som driver den Danske sociale kapitalfond kommenterade de övriga talarnas presentationer ur ett nordiskt perspektiv och menade att det största hindret i Norden är mentalt.

lars jannick johansen sisummit15

– Vi måste börja se på välfärdsstaten som en katalysator, inte som en utförare av tjänster och service, där man inte straffas för nytänkande, innovation och företagande. Det krävs mod för att testa nya metoder, men det är absolut nödvändigt för att vi ska lösa framtidens utmaningar, säger Lars Jannick Johansen.

Fotograf: Håkan Röjder

Se livesändningen från seminariet
Fler artiklar från SI Summit
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.