Skip to content

Vårt internationella arbete

Det finns en stor efterfrågan på internationella perspektiv och kunskapsinspel inom fältet social innovation. MSI samarbetar och har kontakt med en rad internationella aktörer från olika länder och sektorer. Vi lyfter även fram internationella röster som delar med sig av sin kunskap till den svenska publiken genom mötesarenor men också genom publikationer, artiklar och filmer.

EU-projektet BuiCaSuS

MSI representerar Sverige i EU-satsning på kompetenscenter för social innovation
MSI representerar Sverige, tillsammans med Reach for Change och Inkludera, och medverkar i den satsning EU-kommissionen gör under 2021-2023 för att skapa ett europeiskt nätverk av nationella kompetenscenter för social innovation genom EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS).

Under hösten 2020 arbetade MSI intensivt med internationella dialoger kopplat till utlysningen. En första milstolpe i arbetet var när MSI vid Malmö universitet i partnerskap med de övriga noderna för MSI:s nationella verksamhet vid Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Örebro universitet, samt de svenska organisationerna Inkludera och Reach for Change mot slutet av 2020 utsågs av Svenska ESF-rådet att representera Sverige. Efter dialog med flertalet olika europeiska parter beslöt vi att gå in i en gemensam ansökan om ett konsortium lett av Spanien tillsammans med Frankrike och Lettland. I mars 2021 fick vi positivt besked från EU-kommissionen om att vår ansökan blivit beviljad och det tvååriga samarbetet och projektet BuiCaSuS påbörjades i juni 2021.

MSI ser att det europeiska samarbetet kan öppna upp för värdefull kompetens om nationellt ekosystemsbyggande, metoder för att hitta en tydlig nationell riktning för fältet och effektfulla kapacitetshöjande åtgärder som fungerat i andra nationella kontexter. Återkopplingen MSI fått som nationellt partnerkonsortium i alla de internationella dialoger som drivits under arbetets gång är att det svenska konsortiet kan bidra med stor kunskap och starka erfarenheter från hur det svenska ekosystemet och strukturerna kring social innovation utvecklats samt hur MSI som organisation växt fram med kraft att mobilisera nationella aktörer för kompetenshöjning inom fältet.

Medlemmar i Euclid Network

Under hösten 2019 beslutade MSI att gå in som medlemmar i Brysselbaserade Euclid Network som är ett medlemsnätverk för europeiska aktörer inom den så kallade sociala ekonomin. MSI har genom nätverket byggt flertalet värdefulla europeiska relationer och inlett spännande samarbeten med internationella parter. Ett exempel är European Social Enterprise Monitor (ESEM).

European Social Enterprise Monitor (ESEM)

MSI genomförde 2020-2021 en undersökning om förutsättningarna för sociala entreprenörer i samarbete med Euclid Network och organisationer från sju andra europeiska länder. Syftet med undersökningen är att samla data från sociala entreprenörer i de medverkande europeiska länderna på ett enhetligt sätt för att kunna göra jämförelser mellan förutsättningar och utmaningar länderna emellan. Data från totalt över 1 000 europeiska sociala entreprenörer samlades in. 157 av respondenterna är svenska sociala entreprenörer och den svenska rapporten släpptes i maj 2021.

Just nu deltar MSI i den andra omgången och undersökningen 2021-2022.

Ambitionen är att undersökningen kommer genomföras regelbundet och på sikt omfatta fler europeiska länder.

Social Innovation Foresight

Social Innovation Foresight

Det finns en stor efterfrågan på internationella perspektiv och kunskapsinspel inom fältet social innovation. MSI lyfter genom olika koncept och format fram internationella röster som delar med sig av sin kunskap till den svenska publiken. Genom Social innovation Foresight lyfter vi fram välkända tänkare och pionjärer. Med Foresight delar och stimulerar vi till nya idéer och att utveckla kunskap.