Skip to content

Vårt internationella arbete

Det finns en stor efterfrågan på internationella perspektiv och kunskapsinspel inom fältet social innovation. MSI samarbetar och har kontakt med en rad internationella aktörer från olika länder och sektorer. Vi lyfter även fram internationella röster som delar med sig av sin kunskap till den svenska publiken genom mötesarenor men också genom publikationer, artiklar och filmer.

Människor uppe från luften

EU-projektet
BuiCaSuS

MSI representerar Sverige, tillsammans med Reach for Change och Inkludera, och medverkar i den satsning EU-kommissionen gör under 2021-2023 för att skapa ett europeiskt nätverk av nationella kompetenscenter för social innovation genom EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS). 

Social Innovation Foresight

Social Innovation Foresight

Det finns en stor efterfrågan på internationella perspektiv och kunskapsinspel inom fältet social innovation. MSI lyfter genom olika koncept och format fram internationella röster som delar med sig av sin kunskap till den svenska publiken. Genom Social innovation Foresight lyfter vi fram välkända tänkare och pionjärer. Med Foresight delar och stimulerar vi till nya idéer och att utveckla kunskap.

Medlemmar i
Euclid Network​

Under hösten 2019 beslutade MSI att gå in som medlemmar i Brysselbaserade Euclid Network som är ett medlemsnätverk för europeiska aktörer inom den så kallade sociala ekonomin. MSI har genom nätverket byggt flertalet värdefulla europeiska relationer och inlett spännande samarbeten med internationella parter. Ett exempel är European Social Enterprise Monitor (ESEM).

European Social Enterprise Monitor banner

European Social Enterprise Monitor (ESEM)

MSI genomförde 2020-2021 en undersökning om förutsättningarna för sociala entreprenörer i samarbete med Euclid Network och organisationer från sju andra europeiska länder. Syftet med undersökningen är att samla data från sociala entreprenörer i de medverkande europeiska länderna på ett enhetligt sätt för att kunna göra jämförelser mellan förutsättningar och utmaningar länderna emellan. Data från totalt över 1 000 europeiska sociala entreprenörer samlades in. 157 av respondenterna är svenska sociala entreprenörer och den svenska rapporten släpptes i maj 2021.