Integration och flyktingmottagning angelägen samhällsutmaning

Mer än 380 000 människor har i år korsat Medelhavet, på flykt undan krig och våld. Vad kan vi i Sverige göra för att flyktingmottagandet och integrationen av de nyanlända ska fungera så smidigt som möjligt? På konferensen Social Innovation Summit i november kommer frågan att diskuteras, med fokus på vilka sociala innovationer som skulle kunna underlätta den akuta situationen.

– Social innovation handlar om att hitta nya lösningar på vår tids samhällsutmaningar. Eftersom integration och flyktingmottagning är några av våra mest angelägna frågor just nu valde vi att fokusera på integration under ett av konferensens pass. Vi har valt att utgå från samhällsutmaningen i sig och har bjudit in aktörer från olika sektorer för att föra ett samtal kring hur en framtida finansieringsmodell skulle kunna se ut för att lösa de frågeställningar vi står inför, säger Camilla Backström, ansvarig för finansiering och effektmätning på Mötesplats Social Innovation.

Tanken är att seminariepasset ska vara så konkret och konstruktivt som möjligt. Ambitionen är också att utgå från de (sociala) entreprenörernas vardag och deras behov. Hela tiden med parallell inblick och inspel från såväl den finansiella som den offentliga sektorn.

Nya innovativa lösningar

– Vi vill sätta målgruppen i centrum och vi vill försöka hitta nya innovativa lösningar, till nytta för flyktingarna, säger Camilla Backström.

En av dem som kommer att delta i samtalet är Anna Edwall, programansvarig för social innovation på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Hon fick, på mycket kort tid, ”sin” myndighet att agera och annonsera en utlysning med rubriken: Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

– Jag ställde frågan internt: vad kan vi som innovationsmyndighet göra i flyktingkrisen? Hur kan vi tillvarata den innovationskraft som just nu finns i vårt land? Jag ställde frågan dels av medmänskliga skäl, dels för att den är nära kopplad till det uppdrag som myndigheten har. Det visade sig att flera av mina kollegor tänkte i samma banor och med gemensamma krafter fick vi ut erbjudandet snabbt, säger Anna Edwall.

Utlysningen stänger den 21 oktober kl. 14.00. Bedömargruppen, som ska utse vilka som får ta del av medlen, träffas i mitten av november. Och, med lite tur, kan kanske de utvalda innovatörerna och deras förslag avslöjas på konferensen. Anna vill inte lova något, men tycker det hade varit roligt om det hade gått att ordna.

Ungdomar i utanförskap

En annan aktör som kommer att delta i integrationspasset på konferensen är Fryshuset. De arbetar dagligen och sedan länge med ungdomar i utanförskap och har under ”flyktingkrisen” upplåtit sina lokaler för flyktingar.

I mitten av september öppnade de upp ett tillfälligt boende för transitflyktingar i sina egna lokaler; 600 sovplatser för framför allt barnfamiljer, som annars skulle ha sovit på gatan. De gjorde detta i samarbete med en rad andra ideella organisationer och frivilliga privatpersoner, som alla bistod på olika sätt.

– Detta gjorde vi för att behovet var akut, men vårt arbete fortsätter. Vi försöker nu tillsammans med andra att hitta långsiktiga lösningar för att hantera den här gruppen flyktingar på ett bra sätt. Fryshuset arbetar sedan länge med unga flyktingar och ensamkommande flyktingbarn; verksamheter som vi ser behov av att sprida och utöka. Genom att erbjuda en meningsfull fritid, studier, vägar in i arbete och ett tryggt boende vill vi skapa tillit och hopp om att positiv integration och en ljus framtid är möjlig, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Foto: Lisa Liljefors, SVT

Läs mer och anmäl dig till Social Innovation Summit.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.