Innovationslabb för samhällsutveckling

Komplexa globala samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Men hur hittar vi dessa när traditionella metoder inte längre räcker? Nya innovationsmiljöer växer fram runt om i världen som ett sätt att pröva nya metoder för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Nu har en svensk rapport tagits fram för att främja denna utveckling i Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rapport med internationella exempel på innovationslabb som metod för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

I förordet beskriver SKL att det ”i kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgetar pressas.”

Rapporten granskar åtta internationella exempel på innovationsmiljöer som har i uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner. Från MindLab i Danmark till Innovation Delivery Teams (iTeams) i USA/Israel.

Innovationslabben som rapporten tittat på har en tydlig experimenterande inriktning, man prövar sig fram i liten skala, utvärderar och bygger vidare. Uppdragen spänner ofta över ansvars- eller organisationsgränser och kräver samarbete mellan olika parter, såväl offentliga, privata som det civila samhället.

I Sverige växer behovet alltmer för sektorsövergripande samverkan och innovation för samhällsutveckling och intresset för innovationslabb har ökat de senaste åren. Bland annat har Mötesplats Social Innovation arbetat med detta sedan 2015, då de lanserade metoden co-labs, en satsning på just labbmiljöer för samhällsnytta.

Kärnan i den här typen av labb är att skapa ett lärande mellan praktiker, policymakers, politiker och medborgare. Att bjuda in medborgare i processen är viktigt för att samla upp röster från människor som faktiskt direkt berörs av den aktuella frågeställningen.

Ett av exemplen som tas upp i SKL rapporten är UK Policy Lab som etablerades 2014 som en del av reformarbetet för att modernisera förvaltningen som den brittiska regeringen lanserade 2012.

– Vårt fokus är att forma mer öppna, kollaborativa och kreativa arbetssätt med ett särskilt fokus på människor, i synnerhet dem som regeringen försöker hjälpa på ett eller annat sätt, säger Andrea Siodmok som leder Policy Labs arbete. Hon beskriver Policy Lab som ”ett neutralt utrymme för att se vad som fungerar och sedan sprida det över hela systemet.” (Innovationslabb för samhällsutveckling, SKL, sid 29)

Beatrice Andrews från UK Policy Lab gästade Social Innovation Summit i Malmö i fjol för att tala om deras arbete och idéen om att förstärka kopplingen mellan praktik och politik (Andrews tal går att se i sin helhet här). I samband med detta skrev Erika Augustinsson, ansvarig för kommunikation och policy på Mötesplats Social Innovation (MSI), ett debatt inlägg i Dagens Samhälle om behovet av ett svenskt policy labb för social innovation. Inlägget lyfter behovet av metoder för utveckling av ny politik som kan möta stora samhällsutmaningar och metoder för att identifiera strukturer och regler som förenklar, istället för att försvåra utvecklingen.

Nyligen har MSI, tillsammans med Region Skåne, tagit initiativ till ett regionalt ”social innovation policy labb”. Förhoppningen är att fler sociala innovationer ska växa fram och därför behöver vi se över strukturer som i dagsläget förhindrar dessa idéer att ta form, spridas och skala upp. Dagens policyer kan i vissa fall vara direkt hämmande för utvecklingen av social innovation. Policyer skapas i många fall utan involvering av medborgare eller andra berörda och en del regler och policyer är många gånger föråldrade eller tolkas på olika sätt i olika organisationer, sällan med en tvärsektoriell samsyn.

Under Almedalen arrangerar MSI ett seminarium om innovationslabb, med rubriken ”Varför ska alla plötsligt ”labba”? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling.” Bland annat medverkar Klas Danerlöv från Sveriges Kommuner och Landsting som projektlett den nya rapporten om innovationslabb. Läs mer och anmäl ditt intresse till seminariet.

 

Ladda ner och läs SKL rapporten
MSI seminarie i Almedalen om co-lab
Läs allt om MSI co-labs


Bildkälla: http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/files/2016/10/20161017_Lab_0294.jpg

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.