Innovation för att motverka våld i hemmet får Göran Bredinger-stipendium

Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson, grundare till Brightact.

Den nya appen Brightact skapades som ett svar på coronapandemin och det ökade våldet i hemmen. Appen samordnar stöd för att hjälpa våldsutsatt och rädda liv. De två grundarna Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson tilldelas årets Göran Bredinger-stipendium för arbetet med Brightact.

För sjunde året i rad delas Göran Bredinger-stipendiet, i samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet, ut till en ung samhällsentreprenör som på ett innovativt sätt bidrar till att lösa en samhällsutmaning. Stipendiet på 50 000 kronor delas i år ut till Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson, för Brightact, en app som utvecklades med start i mars.

– Det blev tydligt att samhället saknar samordning över organisationsgränser. Extra märkbart blev det för samordning av insatser för våldsutsatta, säger Elinor Samuelsson.

Våldet i hemmen ökar
Antal akuta samtal från kvinnor utsatta för våld av intim partner ökade med upp till 60 procent i Europeiska medlemsstater under april, jämfört med tidigare år enligt statistik från WHO. Bris rapporterar en 30-procentig ökning av samtal i april, där barn berättar om bråk och våld hemma.

– Ingen data finns idag som visar den större omfattningen av ökat våld i nära relation, i realtid, säger Elinor Samuelsson.

Svårt att koppla samman data
Det finns svårigheter med att utvärdera samhällets stöd och insatser till våldsutsatta då det idag inte är möjligt att koppla samman data på aggregerad nivå från olika myndigheter och samhällsaktörer som arbetar parallellt, eller i olika skeden, och samverkar kring våldsutsatta. För att ta fram evidens kring samverkan och insatsers effekt på kort och lång sikt, behövs mer omfattande dataunderlag.

– Ett sådant dataunderlag kan samlas in genom vår app vilket skulle vara av värde för kommuner och myndigheter vid kvalitetsuppföljning, samt möjliggöra forskning, säger Sofie Wahlström.

Samordnar hjälp och stöd
Appen för våldsutsatta samordnar hjälporganisationer och jourer i supportchattar, hjälp från advokater, mikro-utbildningar från organisationer och myndigheter, och kontakt till polis och socialtjänst. Från appen samlas anonym aggregerad data till kommuner och myndigheter för att bättre planera resurser och förutsäga ökat våld. Ett effektivt verktyg för kommuner och myndigheter att följa upp, arbeta med strategi, och förebygga våld i nära relation. I andra releasen kommer det även att finnas möjlighet till lagring av bevismaterial till polisanmälan.

Appen har vunnit flera tävlingar
Brightact har vunnit ett flertal tekniska tävlingar bland annat EU Kommissionens ‘EUvsVirus’ för att rädda liv under COVID-19 och är topplacerade i regeringens ‘HacktheCrisis’. Nu får de alltså Göran Bredinger-stipendiet 2020, som delas ut i samband med Social Innovation Summit:

– Stipendiet betyder mycket för oss då det möjliggör att få korrekta avtal på plats med stöd av jurister, både för hur vi hanterar data på ett säkert sätt, avtal för kommande kunder utifrån tjänster vi levererar och i enlighet med personuppgiftslagen. Vi avser även att finansiera molnlösningar för att kunna göra appen tillgänglig, säger Elinor Samuelsson.

Juryns motivering till årets stipendiat
Under Corona-pandemin har det blivit tydligt att samhället saknar samordning över organisationsgränser. Extra märkbart är det för samordning av insatser till våldsutsatta i nära relationer. Antalet akuta samtal från kvinnor utsatta för våld i hemmet och samtal från barn som berättar om bråk och våld hemma har ökat markant under pandemin.  

Årets Göran Bredinger-stipendiat, BrightAct har som första syfte att hjälpa personer utsatta för våld i nära relationer i Sverige och globalt. De gör det genom att effektivisera och samordna stöd och insatser som kan ge utsatta personer tillgång till viktiga sociala skyddsnät. BrightActs grundare Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson, är engagerade och motiverade sociala entreprenörer som på kort tid, med innovativt globalt samskapande har utvecklat omtänksam teknologi paketerad i en app, som lanseras under våren 2021. Redan nu visar pilotprojekt på stor potential för BrightAct att bidra till att lösa flera av samhällets utmaningar när det gäller våld i nära relationer och samordning av resurser.

Juryn består av:
Anders Norman, tidigare VD Almi Skåne
Eva Engquist, Tidigare Ordförande Form/Design Center
ran Bredinger, Stipendiets grundare, VD Dieden Group AB
Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation
Åsa Skogström Feldt, Manager IKEA Social Entrepreneurship

Fakta Göran Bredinger-stipendiet
Göran Bredinger-stipendiet initierades 2014 av Göran Bredinger, prisbelönt entreprenör som är VD för Dieden Group AB. Stipendiet är ett samarbete med Mötesplats Social Innovation och kommer att delas ut under tio år, fram till 2024.

Tidigare års stipendiater har varit Jonatan Persson från Helios Innovation, Henning Gillberg från RepameraHanne Pålsson med trygghetslarmet Vevios, Joel Holmberg med Resledaren, Kristoffer Persson med Studentvikarie och Sara Magnusson med Experimentfabriken.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.