Human Centered Business Index lanserat i Sverige

Metoden skulle kunna kallas för företagens hållbarhetsarbete 2.0, men det handlar om mycket mer än så. Human Centered Business Index mäter och visar hur företagens kärnverksamhet inkluderar och fokuserar på mening, empati, systemförståelse och resiliens. Ett företag som är Human Centered arbetar utifrån en förståelse för att lösningar på en utmaning finns i samarbetet med människor och genom relationer.

Företagen som toppar Human Centered Business Index 2016 är BoKlok, DayCape, Elekta, Fjällräven, Frösunda, GodEl, IUG, Mitt Liv, Polarbröd och Saltå Kvarn. De 10 första företagen som presenterades av Lumen Behavior är svenska, men metoden kommer användas för att mäta företag världen över.

– De här företagen går i bräschen för nytt hållbart företagande. De kan konsten att omsätta kompetenserna meningsfullhet, empati, systemförståelse och motståndskraft i både ledarskap och strategi, säger prisinstiftaren Johanna Hallin, tillika VD för Lumen Behavior.

Human Centered Business Index är sammansatt statistik från fyra områden; mening – företagets värdebaserade arbete, starkt knutet till dess kärnverksamhet; empati – att förstå sina intressenter (kunder, anställda och allmänheten); systemförståelse – att ha ett helhetsperspektiv på hållbara lösningar istället för det traditionella linjära sättet att lösa ett isolerat problem; resiliens – anpassningsförmåga, flexibilitet, styrka och en vilja att innovera för att hitta nya lösningar på utmaningar.

Lumen Behavior har, i samarbete med Pondus Kommunikation och ett globalt nätverk av experter på human centered design (medborgarcentrerad design), systemförändring och social innovation, arbetet sedan 2014 med att ta fram detta index. Den bakomliggande tanken är att lyfta fram de företag som ligger i framkant inom området Human Centered Business för att visa på goda exempel och best-practice, samt driva fram samtalet om framtidens företagande. Indexet mäter, jämför, följer och kommunicerar företagens utveckling och framgång inom Human Centered Business.

Vid lanseringen talade Arne Karlsson, ordförande Ratos, om värdet av att arbeta enligt Human Centered Business. Caroline Casey, samhällsentreprenör och grundare av bl.a Kanchi Network, inspirerade med sin egen berättelse om arbetet med ett inkluderande arbetsliv för alla.

Ladda ner och läs Human Centered Business Index här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.