Hotell- och restaurangtalangerna skapar arbetstillfällen för nyanlända

Hotell- och restaurangtalangerna i Malmö har blivit lite av experter på att vaska fram och utbilda nyanlända, för att möta branschens behov av arbetskraft. Satsningen drivs av Malmö stad i samarbete med Hotellgruppen Malmö/Lund Hittills har det gått väldigt bra: de första sex åren gick närmare 90 procent av eleverna vidare till sysselsättning efter avslutad utbildning. 

Monica Nilsson är hotell-lärare på Värnhemsskolan
i Malmö, som är en av de fem parter som driver satsningen Hotell- och restaurangtalangerna. Tillsammans med KomVux Södervärn, Jobb Malmö och Praktik Malmö samt Hotellgruppen
Malmö/Lund erbjuder de
en utbildning som varvar
skolundervisning med
praktik inom hotell- och
restaurangbranschen.

Utbildningen är 40 veckor lång och löper från september till juni. 15 av de veckorna är eleverna ute på praktik tre dagar i veckan, medan övrig tid består av språkundervisning blandat med teoretisk och praktisk undervisning.

– Utöver den vanliga SFI-undervisningen så har vi även 10 timmars yrkessvenska på schemat. Då försöker vi förbereda eleverna på deras praktik och lär dem relevanta fraser och ord som de kan komma att behöva i sitt arbete, säger Monica Nilsson.

Populära hotellmingel

Ett annat populärt koncept är de ”hotellmingel” som arrangeras inför praktikperioderna. Då får eleverna en chans att möta hotellägare och deras personal. Monica Nilsson och hennes kollegor finns med som stöd.

– Här försöker vi se vart det klickar och vilka elever som skulle kunna passa på vilket hotell. De som ligger längst fram i sin språkutveckling är ute på praktik redan i november, de som behöver mer stöd börjar sin praktik först i januari, när det är lite lugnare på hotellen, förklarar Monica Nilsson.

IMG_0200

En person från Praktik Malmö är med och förbereder varje elev individuellt inför praktiken. Eleverna får också två uppföljningsbesök från Praktik Malmö medan de är ute på praktik.

För att rekrytera sina elever är Monica Nilsson och hennes kollegor ute
och informerar om satsningen i Malmös samtliga SFI-grupper. De bjuder även in till informationsträffar på Värnhemsskolan, där den praktiska undervisningen äger rum. Då försöker de vara tydliga med att beskriva branschen, vilka arbetstider den har och vad som förväntas av den som vill arbeta inom branschen.

Intervjuar ett hundratal

– Därefter ansöker de och vi gör sedan intervjuer med ett hundratal personer inför varje utbildningsomgång. Det tar tid, men är helt klart värt besväret för att hitta rätt elever. Vi vill att de ska vara glada, positiva och ha rätt attityd, för att platsa i servicebranschen. Vi ser gärna att de har yrkeserfarenhet, även om det inte är något tvång, säger Monica Nilsson.

Per Jonsson är hotelldirektör på Scandic S:t Jörgen i Malmö och även ordförande i Hotellgruppen Malmö/ Lund. Hittills har hans hotell anställt fem personer via Hotell- och restaurangtalangerna.

– Vi har sett vårt deltagande i Hotell- och restaurang- talangerna som ett samhällsengagemang, samtidigt som vi har ett behov av att rekrytera och få in nya resurser i vår verksamhet. Vi tycker om möjligheten att lära känna en person över tid, innan de sen blir anställda; det ger oss möjlighet att validera dem och se om de är lämpade för en anställning hos oss. Att vi varit med i det här projektet har också gjort att vi velat engagera oss i andra liknande satsningar, till exempel Snabbspåret, säger han.

Några utmaningar

De utmaningar som Hotell- och restaurangtalangerna hittills stött på har dykt upp vid urvalet av studenter,
då det ibland krånglat till sig i kontakten med Arbetsförmedlingen. Om eleverna är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, som ”måste följa den handlingsplan de tagit fram för varje person”, så kan det hända att Hotell- och restaurangtalangernas utbildningsplan krockar med Arbetsförmedlingens handlingsplan.

Det faktum att projektet är just ett projekt kan också ses som en utmaning. Malmö stad beslutar från år till år om satsningen ska fortsätta eller inte, vilket kan försvåra exempelvis planeringsmöjligheterna för de anställda.

Malmö stad kommer under våren 2016 att lansera Butikstalangerna, uppbyggt enligt samma koncept som Hotell- och restaurangtalangerna, i samarbete med Malmö Citysamverkan. Ett antal kommuner har också gjort studiebesök hos Hotell- och restaurangtalangerna i Malmö och lanserat liknande eller mindre koncept, inspirerade av Malmömodellen.

 

FAKTA

Hotell- och restaurangtalangerna (som 2010-2014 hette Hotelltalangerna) har sedan 2010 haft strax under 200 elever, från de flesta av världens länder. Till detta ska läggas de som går detta läsår: 40 elever. Eleverna rekryteras bland Malmös SFI-elever och har väldigt olika bakgrund när det gäller såväl utbildningsnivå som ålder, kön och yrkeserfarenhet.

Hotelltalangerna

2010-2014 gick i snitt 82 procent av eleverna vidare till sysselsättning efter avslutad utbildning. Bland dem som slutade 2014 är 80 procent fortfarande i sysselsättning. Bland de elever som gick ut 2015 gick 96 procent inom hotell, respektive 92 procent inom restaurang, vidare till någon form av arbete. En del elever går vidare till andra jobb, ofta inom branscher som mer liknar den grundutbildning de hade från hemlandet. Vissa återvänder till sina hemländer. Det finns dock ingen statistik över dessa två kategorier. Det finns inte heller några uppgifter på vad satsningen hittills ”gett för vinst” i rena pengar.

Satsningen har sina rötter i en satsning som Malmö stad inledde 1994, när det kom många nyanlända till Malmö, framför allt från Bosnien, Somalia och Irak. Utbildningen som bedrevs då var 16-20 veckor lång och hade ett liknande upplägg som dagens, med utbildning och praktik varvat.

HOTELL- OCH RESTAURANGTALANGERNAS FRAMGÅNGSFAKTORER:

• En väl genomarbetad och noggrann urvalsprocess.
• Stort engagemang från alla inblandade.
• Varje individ matchas fram till rätt praktikplats.
• Tydliga krav när det gäller att komma i tid, ta ansvar, vara lojal osv.
• En hög ribba och ett högt tempo.
• Gott samarbete mellan projektets aktörer.

Denna artikel är en del i en rapport om Arbetsintegrerande sociala företag som Mötesplats Social Innovation har gjort på uppdrag av regeringens analysgrupp för Arbetet i framtiden.  Rapporterna är en del i framtidsminister Kristina Perssons arbete med viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Hela rapporten om arbetsintegrerande sociala företag finns på Regeringens hemsida.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.