Hon vill gå från ord till handling

Med erfarenhet från IKEA och numera global vd för Hungerprojektet har Åsa Skogström Feldt spännande kunskap att dela som talare vid Social Innovation Summit. Själv hoppas hon konferensen samlar en stor bredd aktörer som kan gå från att prata samverkan till att skapa konkreta aktiviteter.

Åsa Skogström Feldt brinner för hållbar utveckling i alla former, både ekonomisk, miljömässig men framförallt social. Hon har lång erfarenhet både från näringslivet och ideella sektorn och ett stort engagemang för bland annat socialt entreprenörskap, jämställdhet och samskapande utveckling av hållbara samhällen. Åsa har verkat internationellt i många år och har bland annat ansvarat för att utveckla ett initiativ för IKEA kring att stötta sociala entreprenörer. Numera är hon global vd för The Hunger Project (Hungerprojektet), som avskaffar hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda i 22 länder.

Vilka är dina förväntningar på Social Innovation Summit?

– Det är många som pratar om samverkan (”collaboration”) och att samskapa (”co-create”). Jag är personligen övertygad om att det är i mellanrummen som innovation uppstår, i mellanrum mellan olika sektorer, olika fokusområden, olika personligheter. Förhoppningsvis kommer Social Innovation Summit att samla aktörer från många olika områden, så att vi kan identifiera hur vi kan gå ifrån att prata om samverkan till att verkligen skapa konkreta aktiviteter.

Varför väljer du att medverka på konferensen?

– Vi lever i en spännande tid. I september kommer vi genom FN att som världsmedborgare anta Hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals. Det är ambitiösa, men fullt nåbara mål. Men det enda sättet vi kommer att kunna nå målen är om vi sätter människor i fokus och börjar samverka över sektorer.

Behöver Sverige social innovation och i så fall varför?

– Vi står inför stora förändringar i Sverige på många sätt, och vi är redan mitt i många av dem. Världen blir mer och mer integrerad och vi kan inte separera oss från omvärlden. Allt hänger samman! Vi ser att lösningar som kommer ”uppifrån och ner”, istället för att ha blivit utvecklade i samsyn, inte skapar hållbarhet. Vi ser också att nya sätt att samarbeta, i kombination med ny teknik, ger oss möjlighet att lämna gamla föreställningar om hur det måste vara.

Vilka är Sveriges största samhällsutmaningar just nu?

– Vi har många utmaningar, men vi ska inte glömma att vi i ett globalt perspektiv har nått mycket långt på många plan. En grundläggande viktig fråga är: Hur skapar vi hållbarhet när vi använder för mycket av jordens resurser och bitvis för lite av de mänskliga resurserna? Jag tänker på ökande befolkningstillväxt, ändrad åldersstruktur, ekonomiska utmaningar och behovet av nya förhållningssätt. Det finns ett behov av nya sätt att föra dialog kring både rättigheter och ansvar.

Vilken samhällsentreprenör eller social innovation tycker du att vi behöver hålla ett extra öga på just nu?

– Jag tycker att kollaborativ ekonomi är ett mycket intressant spår. Personligen känns det befriande att av-materialisera min vardag genom till exempel använda Citibikes, verktygs- och bilpooler samt att kunna satsa på nya idéer via CrowdFunding och sociala innovationer.

– Trenden att samskapa tjänster såväl i rika städer i Europa och fattiga byar i utvecklingsländer är mycket intressant. Att skapa nya lösningar tillsammans med människor och inte åt människor har stor potential när det gäller att öka effektivitet och skapa mer ändamålsenliga tjänster. Spännande är också att stora delar av dynamiken är liknande, eftersom mycket handlar om förhållningssätt, dialog och mellanmänskliga relationer i processen. Vi ser många exempel på hur social innovation sker i praktiken, i byar där vi arbetar tillsammans med befolkningen på gräsrotsnivå. Människor som lever i hunger och fattigdom, som leder sin egen förvandling, utvecklar allt ifrån sätt att samla regnvatten i Mexiko till program för att informera om användningen av kvinnliga kondomer i Malawi, till att utveckla nya forum där kvinnor i by-ledningen lär sig att vara aktiva medborgare i Indien.

Just nu erbjuder vi ett förmånligt Early-Bird pris! 
Anmäl dig här till Social Innovation Summit!!

Allt om SI Summit här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.