”Hon verkar för mer social innovation”

Social innovation är en hjärtefråga för henne och i maj åker hon till Kanada för att prata social innovation på IAU, International Association of Universities.

– Samhället behöver innovation i alla dess delar. Vi måste jobba 1405706_pam_fredman3med innovationer i ett bredare perspektiv och inte bara ha med oss produktinnovations-tänket, säger Pam Fredman.

IAU ordnar vartannat år en konferens för ledare av nationella, regionala och internationella organisationer för högre utbildning, Global meeting of associations. Detta hålls i år i Kanada och temat är social innovation. Tanken är att under konferensen diskutera hur akademi och högre utbildningsinstanser ska arbeta med och stimulera till debatt då det gäller social innovation.

– Begreppet har väl inte landat riktigt, man talar mycket om innovation i ett bredare perspektiv men det är inte riktigt omsatt i praktiken. Vi behöver fler exempel på vad man menar med social innovation. Offentlig sektor är en viktig målgrupp för detta, men även näringslivet, säger Pam Fredman.

Exempelvis så har Forsknings- och innovationskontoret i Göteborg tillsammans med GU Holding och Gothenburg University Centre for Person-centred Care (GPCC) arbetat fram en icke-vinstdrivande modell för att kunna erbjuda ett tjänstekoncept för implementering av personcentrerad vård till nationella och internationella sjukhus och vårdavdelningar.

– Social innovation är en annan sak än traditionell innovation, man kan inte jobba på samma sätt. Därför måste vi hitta modeller för hur vi framöver ska jobba med social innovation. Där har vi inom akademin en viktig uppgift att lyfta fram forskning och utbildning för utveckling av social innovation och hållbar utveckling.

Pam Fredman är en av tio ledamöter i Stefan Löfvéns nya innovationsråd och kommer där att bli en viktig röst för utveckling av området. På första mötet diskuterades bland annat innovationsupphandling och tillgång till statligt riskkapital.

– Social innovation kräver samverkan. Akademi och industri har ju samverkat sedan tidigare kring innovation, men man har inte sett sociala innovationer som en del i denna samverkansprocess. Jag har redan lyft det här i innovationsrådet och jag kan säga att från ministerhåll är de väldigt måna om de här frågorna och begreppet har landat i det sammanhanget.

 

 

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.