Hanne Pålsson är årets Göran Bredinger-stipendiat

För fjärde året i rad delas Göran Bredinger-stipendiet ut till en ung samhällsentreprenör som på ett innovativt sätt bidrar till att lösa en samhällsutmaning. Årets prisutdelning sker i samband med Social Innovation Summit och går till Hanne Pålsson och det innovativa trygghetslarmet Vevios.

Göran Bredinger-stipendiet på 50 000 kronor delas i år ut till Hanne Pålsson för hennes nya och innovativa trygghetslarm Vevios. Ett stort antal personer har sökt till stipendiet, som i år delas ut för fjärde gången i rad.


– Målet med Vevios är att ge alla utsatta grupper i samhället en trygg och säker vardag. Av denna anledning är produktutvecklingen och prototypframtagningen en tidskrävande och kostsam process. Äran att vinna Göran Bredinger-stipendiet bidrar till att förverkliga min dröm att ge trygghet och säkerhet till de personer i samhället som behöver detta,
säger Hanne Pålsson.

– Göran Bredinger-stipendiet kommer att gå till prototyputvecklingen av Vevios för att vidare testa och utvärdera produkten på slutanvändare. Göran Bredinger-stipendiet blir ett fantastiskt steg på vägen för mig att vidareutveckla Vevios.

När Hanne Pålsson tidigare arbetade en period på ett äldreboende fick hon idén att utveckla ett nytt, innovativt trygghetslarm – i form av ett armband. Hon hade sett hur många äldre upplevde en stor otrygghet kring nuvarande trygghetslarmen på marknaden, som i princip fungerar på samma sätt som på 70-talet.

Med en enkel knapptryckning på ett specialdesignat armband ringer Vevios trygghetslarm upp sju olika nummer och en grön lampa indikerar när någon lyfter luren i andra änden och ett samtal kan påbörjas.

Tanken är att trygghetslarmet dessutom ska kunna användas av andra personer som befinner sig i en utsatt situation och har behov av ökad säkerhet i vardagen, som exempelvis kvinnoskydd eller vittnesskydd. Nu pågår arbetet med att utveckla och förfina produkten och förhoppningen är att om ett par år ska det gå att köpa armbandet för ungefär 1000 svenska kronor.


– Att hitta en produkt som kan erbjuda äldre och andra i utsatta situationer ett säkert kommunikationssystem när
något oförutsett inträffar är glimrande! Hanne Pålsson är en oerhört ambitiös och engagerad entreprenör. Det ska bli spännande att följa och stötta hennes innovation, säger Göran Bredinger.

– Med tanke på vilka samhällsutmaningar Sverige står inför idag tror jag att samarbetet mellan engagerade samhällsentreprenörer och övriga aktörer, från exempelvis näringslivet, är ännu viktigare år 2017 än när vi delade ut det allra första stipendiet 2014. Genom stipendiet uppmuntrar vi engagerade entreprenörer att göra det lilla extra. På så vis kan vi nå goda samarbeten och skapa förändrar och förbättringar.

 

Hanne Pålssons Vevios har uppmärksammats på flera håll, både nationellt och internationellt det senaste året, bland annat av SVT och Sydsvenskan. Göran Bredinger-stipendiet delas i år ut i samband med Social Innovation Summit som äger rum i Malmö 14-15 november. Stipendiet delas ut i samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och omfattar 50 000 kronor som delas ut till en ung samhällsentreprenör som uppfyller särskilda kriterier.

Juryns motivering till årets stipendiat:
”Årets stipendiats innovation möter behovet av en tryggare vardag för en åldrande befolkning i Sverige. En av samhällets utmaningar är att förbättra tryggheten för vår ökande åldrande befolkning. Hanne Pålsson vill bidra till att fler äldre snabbt kan få hjälp i utsatta situationer samtidigt som flexibiliteten och mobiliteten ökar.

Hanne Pålssons mobila trygghetslarm ger med ny teknik en säkrare kommunikation för äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot.

Stipendiaten är en engagerad och motiverad samhällsentreprenör med målsättningen, att efter framgångsrik produktutveckling marknadslansera produkten under 2019. Redan nu har trygghetslarmet fått positiv respons från både äldre och deras anhöriga.”

Stipendiet delas ut under tio år
Tidigare års stipendiater har varit Joel Holmberg med Resledaren, Kristoffer Persson med Studentvikarie och Sara Magnusson med Experimentfabriken.

Stipendiet initierades 2014 av Göran Bredinger och kommer delas ut under tio år framåt (2014-2024). Läs mer om Göran Bredinger och varför han vill stötta unga samhällsentreprenörer i vår tidigare intervju här.

Juryn består av:
Anders Norman, VD Almi Skåne
Eva Engquist, Ordförande Form/Design Center
Göran Bredinger, Stipendiets grundare, VD Dieden Group AB
Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation
Pär Viktorsson Harrby, ‎Co-Founder and Development Consultant – ‎Karlsson & Wiktorsson
Tina Rudin Kaikkonen, Business Manager Maverick by Sigma South
Åsa Skogström Feldt, Leading the Inter Ikea Social Entrepreneurship Initiative

Läs mer om Göran Bredinger och stipendiet här.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.