Handelshögskolan inrättar en professur och ett nytt forskningscenter

Centret Innovative and Sustainable Business Development blir ytterligare ett led i Stockholms Handelshögskolas satsning på långsiktig företagsutveckling, innovation och hållbarhet. Professuren och centret kommer att ha fokus på ägarstyrning, ledarskap och hur företag kan utvecklas långsiktigt framgångsrikt och skapa uthållig, hållbar tillväxt genom ständiga innovationer och operationell effektivitet.

Centret ska samverka med näringslivet för att belysa och utforska företagens roll i hanteringen av de betydande sociala och miljömässiga globala utmaningar samhället står inför. Professuren med titeln The Jacob and Marcus Wallenberg Chair in Innovative and Sustainable Business Development kommer att utlysas inom kort.

− Professuren och centret profilerar ytterligare Handelshögskolan som en plats för kunskap och kritisk reflektion kring hur företag utvecklas i takt med tiden och driver samhällsutvecklingen framåt. Satsningen stärker forskningen och utbildningarna och skapar också mötesplatser för närings- och samhällsliv, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information finns på www.hhs.se/ISBD där det också finns information om hur man kan bidra till finansieringen av professuren och centret.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.