Han vill skapa förutsättningar för lokal matproduktion

Albin Ponnert drivs av positiv samhällsutveckling och vill skapa förutsättningar för att det ska gå att både bo och verka på landet. Just nu är han projektledare för en VINNOVA-stödd förstudie om lokal, småskalig och konsumentstödd matproduktion.

I mars stötte jag på Albin Ponnert på Vinnovas informationsmöte i Malmö, som handlade om deras utlysning kring social innovation. Sedan dess har jag funderat över om han lämnade in någon ansökan och hur det gick.

Albin Ponnert– Den ansökan som jag lämnade in i april fick avslag. Vinnova fick in tre-fyra ansökningar som liknade varandra ganska mycket. En ansökan som däremot fick anslag kom från organisationen Hela Sverige ska leva. De tappade dock sin projektledare och av den anledningen kontaktade de mig. Så, nu är jag projektledare för deras ansökan och ansvarar för en förstudie om småskalig och konsumentstödd matproduktion, säger Albin Ponnert.

Det gick helt enkelt bra, men det blev inte som du tänkt dig. Hur känns det?
– Att det blev så här innebär att jag får agera utifrån ett annat förhållningssätt. Istället för att testa den idé jag hade, som var mer konkret, arbetar jag nu mer undersökande i vår förstudie. Parallellt med detta så jobbar jag vidare med min egen idé, som handlar om att bygga en digital plattform för att underlätta småskaliga producenter att nå ut direkt till kunden. Så får vi se om de båda idéerna/projekten kan mötas till slut kanske.

Flicka som skördar närodlad matFörstudie Albin leder utgår från något som heter CSA: Community Supported Agriculture, en alternativ ekonomisk modell inom jordbruk. Modellen bygger på att konsumenter tecknar upp sig på förhand som andelsägare eller förhandsköper varor som produceras på en lokal gård. Tanken är att se hur en svensk motsvarighet till en sådan här modell skulle kunna se ut.

Förstudien ska vara färdig den sista maj 2016. Albin rapporterar dock löpande till VINNOVA, arrangerar workshops för att testa och prata om idén samt är ute och föreläser.

– Jag tror verkligen att vi behöver tänka hållbart kring mat och bygga produktionen på mer närhet. Jag vill skapa kortare avstånd mellan producent och tallrik, säger Albin och fortsätter:

– Vi vill skapa möjligheter för småproducenter att tjäna pengar. Vi vill däremot inte tjäna pengar på småproducenterna. Det är en plattform och en paraplyorganisation vi vill se om det är möjligt att skapa, inget annat. Vi vill skala bort mellanhänderna och hitta modeller där småproducenterna växer. Vi vill värna om dem.

Här kan du läsa mer om förstudien »

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.