Han designar arenor för samhällsförändring

Per Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren är interaktionsdesigner och sedan några år knuten till Mötesplats Social Innovation, med sin forskar-hemvist på Malmö högskola. Fredag den 25 september håller han en docentföreläsning, där han blickar tillbaka på den forskning han bedrivit de senaste åren. Mycket kretsar kring det som kallas Living Labs och participatorisk design, allt i skärningspunkten mellan olika branscher och sektorer.

Hur kan design användas för att främja social innovation?
– Jag har bland annat arbetat med att skapa design- och innovationsprocesser där det inte är designern själv som designar. Det kallas participatorisk design och bygger på deltagande, vilket skulle kunna beskrivas som ett sätt att demokratisera innovation. Det kan till exempel handla om att låta medborgare vara med och diskutera stadsutveckling och forma sin framtid. Som designer kan jag och mina kollegor vara med och skapa arenor för andra.

Behövs det innovation inom offentlig sektor och i så fall varför?
– Innovation behövs på tvärs över alla sektorer, där offentlig sektor ofta är en central del och ägare av de processer som pågår. Det finns i dag ett stort behov av att förändra strukturerna inom offentlig sektor. Det blir också allt viktigare att möta medborgarnas behov och vi behöver utveckla nya sätt att arbeta med samhällsfrågor i praktiken; att få prova olika lösningar innan de används ute i verksamheten.

Vad är Living Labs?
– Det är en långsiktig arena för innovation, tvärs över sektorer, med medborgaren i centrum och med mandat att pröva olika idéer och lösningar. De Living Labs som jag arbetat med har ett ”community-perspektiv” och bygger på participatorisk design; ett upplägg som inte är så vanligt i Living Labs-världen. Vi har utmanat en del vedertagna begrepp med frågor som: Vad är innovation? På vilka villkor ska den bedrivas? Vem sätter upp målen, vem får vara med och definiera innovation och vad designar vi? Det är viktigt att designprocessen sker på lika villkor. Genom arbetet med Living Labs försöker vi bygga upp relationer med olika grupper i samhället; grupper som ofta är marginaliserade. Vi vill lyssna till deras värderingar och vara en del av deras processer, arbetssätt och vardag.

Kan du nämna något konkret exempel på Living Labs?
– Vi har till exempel samarbetat med rörelsen Gatans röst och ansikte, kring frågan hur teknologi kan hjälpa dem i deras vardag och hur vi kan göra deras röster hörda. Tillsammans har vi utvecklat och prövat idéer, som att exempelvis sprida ungdomarnas hip hop-musik på bussar och att göra mobilspel om ungdomarnas platser i Malmös miljonprogramsområden som kan locka andra att komma och upptäcka dem. Vi har velat väva ihop idéer och teknologier med vad ungdomarna uppfattar som meningsfullt.

Vad är utmärkande för din forskning kring Living Labs?
– Jag och mina kollegor har arbetat väldigt långsiktigt och försökt arbeta vidare på befintliga relationer. För oss är arbetsrelationer det viktiga och ett socialt kapital som vi bygger vidare på. Att koppla samman olika grupper i samhället är en viktig del av Living Labs och att mötas i ett görande: att få testa, prova och prototypa tillsammans. Det är också väldigt viktigt att det finns olika perspektiv på samhällsutveckling och att skapa utrymme för dessa olika perspektiv.

Är du intresserad av att lyssna på Per-Anders Hillgrens docentföreläsning? Läs mer här.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.