Goda exempel visar huvudfaktorer för att stödja social innovation

bild som visar händer som håller hand, visualiserar stöd

För att visa framgångsfaktorer för långsiktig social förändring och undvika fallgropar, har 35 goda exempel kartlagts av Mötesplats Social Innovation och inom det europeiska projektet BuiCaSuS. Exemplen beskriver metoder, verktyg och tillvägagångssätt som organisationer i Frankrike, Lettland, Spanien och Sverige använder för att stödja sociala innovationsprocesser. 

Sverige och Europa står inför komplexa sociala utmaningar, till exempel social exkludering och segregation. Social innovation anses av många beslutsfattare och andra som en användbar metod för att tackla komplexa samhällsutmaningar och för att arbeta för ett hållbart samhälle. Hur kan vi skapa socialt innovativa lösningar på dessa utmaningar, med många perspektiv och partners? Och hur får vi lösningarna att hålla över tid? 

Det europeiska konsortiet och projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) arbetar med att hitta svar på dessa frågor. Ett sätt är att presentera metoder, verktyg och tillvägagångssätt, av hur organisationer kan stödja sociala innovationsprocesser men även hur det är möjligt att stödja på samhällsnivå.  

35 goda exempel på best practices har samlats in för att visa framgångsfaktorer för långsiktig samhällsförändring och för att undvika fallgropar: 14 från Frankrike, 4 från Lettland, 7 från Spanien och 10 från Sverige.

– De goda exemplen ger en översikt av huvudfaktorerna för att stödja social innovation och vilka lärdomarna är för hur man kan stödja den sociala innovationsprocessen, säger Anna Tengqvist, koordinator för Mötesplats Social Innovation och projektledare för BuiCaSuS i Sverige. 

Den sociala innovationsprocessen består av elementen: 1) identifiering och analys av samhällsutmaningar, 2) mobilisering av aktörer och resurser, 3) idégenerering – design, test och anpassning av lösningar, 4) förverkligande – implementering och uppskalning, och 5) skapa samhällsförändring.

Metoder, verktyg och tillvägagångssätt för hur varje element kan stödjas varierar, men de delar ofta samma egenskaper såsom tvärsektoriellt samarbete eller samskapande och samhällsengagemang. 

Här är exempel på hur varje element i den sociala innovationsprocessen kan stödjas: 

1) Identifiering och analys av samhällsutmaningar 
 • Samla kunskap och analysera samhällsutmaningar och behov 
 • Expandera normer för mobilisering av aktörer och resurser 
2) Mobilisering och koordinering av aktörer och resurser 
 • Samhällsengagemang 
 • Mobilisera resurser 
3) Idégenerering – design, test och anpassning av lösningar  
 • Samla intressenter  
 • Utmana silos och strukturer 
 • Inkubationsprogram  
4) Förverkligande – implementering och uppskalning  
 • Stärka ekosystemet 
 • Identifiera och involvera intressenter  
 • Facilitera utbyte av bästa praxis och goda exempel  
 • Stärka politiken inom social innovationsfältet  
 • Acceleratorsprogram som stödjer skalning av sociala innovationer 
 • Designa finansiering för att stödja skalning av sociala innovationer 
 • Metoder och kunskap om hur man kan stödja sociala innovationer till innovations- och företagsfrämjare  
 5) Skapa samhällsförändring
 • Verktyg för effektvärdering  
 • Stödja utvärderingsprocesserna 
 • Resurscenter för att bedöm social impact 
 • Tävlingar, utmärkelser 
 • Verktyg för att validera potentialen att skala sociala innovationer  

Mer information om de goda exemplen (best practices) kan ni hitta på BuiCaSuS webbsida, via länkarna nedan. 

14 goda exempel från Frankrike (486 KB) 
 • Cap Impact   
 • Social impact bonds  
 • 27ème région   
 • La Communauté Emergence & Accélération   
 • Banque des Territoires 
 • Local Support Scheme (Dispositif Local d’Accompagnement)   
 • FAIR   
 • I Fund (Fonds I)   
 • Initiative Factory (Fabrique à Initiatives)   
 • Godin Institute (Institut Godin)   
 • P’INS (Le programme P’INS)  
 • LabCom Destins  
 • Regional Economic Cooperation Hubs (PTCE – Pôles Territoriaux de Coopération Economique)  
 • Ronalpia (“Implantation” scale-up programme)   
4 goda exempel från Lettland (240KB)  
 • Social Entrepreneurship Association of Latvia (SEAL)   
 • Social Innovation Center  
 • Society Integration Foundation (SIF)  
 • Reach for Change Latvia  
7 goda exempel från Spanien (543KB) 
 • Fundación Bofill – Hub Social  
 • The Spanish Red Cross – IDEATECA Participatory Innovation Platform   
 • Agirre Lehendakaria Center-ALC (Basque Social Innovation Lab)   
 • Fundación Novaterra – “La Promotora”  
 • Innovation in Social Care – iSocial Foundation   
 • RED Social Innovation  
 • Fundación Caja Navarra – Innova Programme (InnovaSocial and InnovaCultura)   
10 goda exempel från Sverige (320KB) 
 • Coordination of support organisations in a national network – Social Entrepreneurship Sweden  
 • Financing and financial coaching for social enterprises – Mikrofonden Sverige  
 • Supporting Social Innovation on regional level – Örebro Partnership for Social Innovation  
 • Collaboration and knowledge exchange for strengthened social innovation through cross-sectoral meeting places – Forum for Social Innovation Sweden   
 • Supporting social innovation through the business innovation system – The Joint Way  
 • Umeå’s innovation platform for sustainable cities – Social Progress Innovation Sweden  
 • Funding of social innovation – Vinnova, Sweden’s innovation agency  
 • Universities connecting to strengthen social innovation – Forum for Social Innovation Sweden  
 • Sweden’s Municipalities and Regions’ (SKR) Development Network Social Enterprises  
 • Promoting cooperative entrepreneurship – Coompanion Sweden  

Läs mer om BuiCaSuS

Relaterade inlägg

1 Kommentar


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.