Gatukraft Lindängen

Lindängen ligger i södra Malmö och består till största delen av flerfamiljshus byggda under miljonprogrammet. Området präglas av hög arbetslöshet, segregering, otrygghet och ett allmänt utanförskap.

Men i Lindängen finns också vilja, kraft och visioner att ändra på situationen. Gatukraft Lindängen är ett boendenätverk som uppstått ur en gemensam frustration över hur området är, men också hur det beskrivs i media och offentligt.

Alla i nätverket bor i Lindängen, de flesta är uppväxta där, har barn i skolan eller jobbar i området. Nätverket vill öka gemenskapen och därmed också tryggheten i området och verka för en fysisk och social upprustning.

Nätverkets initiativtagare, Caroline Tandefeldt, har med sin kraft och entusiasm visat hur man kan arbeta på nya sätt med social hållbarhet i ett miljonprogramsområde.

Läs mer om Gatukraft Lindängen.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.