Fullsatt lanseringsmöte för Vinnovas nya utlysning

I samband med Vinnovas utlysning för finansiering av sociala innovationer arrangeras informationsmöten i samarbete med Mötesplats Social Innovation, Coompanion, GU Ventures och Social Innovation Skåne. Första stoppet var i Malmö.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som finansierar och driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Ett av dessa program är Social Innovation och det är inom detta det nu görs en utlysning. Utlysningen riktar sig till företag eller ideella organisationer som har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter.
I denna utlysning finansierar Vinnova projekt som kommer göra samhällsnytta, som på sikt ska kunna stå på egna ben, som är innovativt – dvs. nytt, nytänkande eller signifikant bättre än de motsvarigheter som redan finns – samt är inne i en tidig fas där ingen annan vågar satsa än. Tanken är att finansieringen ska fungera som ett stöd för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare efter att finansieringen från Vinnova tar slut.

– Många identifierar sig som en social innovation, men det innebär inte nödvändigtvis att man har ett socialt innovationsprojekt – vi vill veta vad ni ska göra med vår finansiering. Hur ser ni på er lösning eller verksamhet? Vill ni ha verksamhetsstöd – då är inte Vinnova rätt för er. Vi skjutsar in en investering så ni på sikt kan verka, berättade Anna Edwall, programledare från Vinnova som var på plats under ett fullsatt första informationsmöte.

Vad är en social innovation, enligt Vinnova?

Anna Edwall understryker att de ”mäter” social innovation på samhällseffekten och inte innovationen i sig. Hon menar att social innovation per deras definition därför är något som ska ändra sättet att tänka hos människor, organisationer, företag, för att på så vis ändra på beteende och därför lösa ett samhällsproblem. En gedigen och positiv samhällseffekt ska därför vara den primära intentionen, inte en sidoeffekt.

– Social innovation behövs av någon. Man måste därför tänka utifrån användaren, men också vem som är redo att betala i slutet av dagen. De kanske inte förstår varför de ska gå in, men man måste övertyga. Varför är det smart att göra så här fastän det kostar mer, säger Edwall.

Initiativet bör också ha ett större tänk och inte vara användbart enbart lokalt, poängterar Anna Edwall, där ambitionen är att skala upp, nå ut nationellt och till så många som möjligt. Innovationens samhällsnytta ska dock vara i Sverige, då det finns andra finansiärer att söka till om en har en social innovation med fokus i länder utanför Sverige.

Matmissionen och Stadsbruk – exempel på Vinnova-finansierade sociala innovationer

Anna Edwall nämner ett exempel som Vinnova finansierat: Matmissionen, Sveriges första sociala supermarket. Matmissionens syfte är att bidra till att minska matsvinnet, hjälpa människor i ekonomisk utsatthet, samt bidra till arbetsintegration och arbetsträning för människor i utsatta situationer. Matmissionen ville inte ha monopol på det här konceptet utan prioriterade ”impact first” och öppnar upp för att någon annan anammar modellen för att samhällsproblemen de adresserar ska lösas.

Ett annat exempel som togs upp som hade finansierats av Vinnova var projektet Stadsbruk av Xenofilia. Lena Friblick, VD för Xenofilia var där och berättade om deras resa. Lena Friblick säger att Stadsbruk uppkom ur att det fanns ”gröna entreprenörer, mycket mark och hungriga kunder”. Stadsbruk är ett nytt ord som är en kombination mellan jordbruk och stadsodling, där tanken är att odlingen ska vara kommersiell. Marken hyrs för att starta en verksamhet och varorna ska säljas kommersiellt och visionen är att stadsbruk och grönt entreprenörskap ska vara lika naturligt som kolonilotter. Tanken med stadsbruk som koncept är att det, som med Matmissionen, ska anammas av andra aktörer för att kunna öka antalet nya företag, skapa en grönare stad som utnyttjar tom mark samt erbjuda närproducerade varor till konsumenter.

Vem kan söka?

Ansökan görs av en juridisk person på ett bolag, en ideell organisation, ekonomisk förening eller stiftelse med organisationsnummer (enskilda firmor eller offentlig sektor hänvisas till andra utlysningar). Initiativet ska vara i ett tidigt skede i ”innovationsresan” som Vinnova beskriver, där finansieringen ska bidra med att utveckla lösningen och testa lösningen i relevant miljö.

Ansökan är öppen mellan 15 december – 25 januari.
OBS! Ansökan görs direkt i ett formulär på från Vinnovas hemsida, så börja med den i god tid. Du kan alltså inte ladda upp en projektplan utan hela ansökan görs på hemsidan.

Mer specifik information och ansökan hittar du här »

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.