Framtidsministern besökte Malmö högskola och MSI

En timme av dagen spenderade hon på Malmö högskola för ett möte om hur vi jobbar med sociala innovationer genom Mötesplats Social Innovation, där ministern bland annat träffade verksamhetsansvarig Hanna Sigsjö, högskolans rektor Stefan Bengtsson samt vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz.

Framtidsministerns uppdrag är att öka kunskapen om ett antal sektorsövergripande samhällsutmaningar och tillsammans med övriga ministrar komma med förslag hur dessa utmaningar bäst ska kunna mötas.

Vi passade på att ställa några frågor om hur hon ser på kopplingen mellan sitt ansvarsområde och social innovation.

På vilket sätt finns sociala innovationer med i ditt arbete?
– Mycket av framtidens utmaningar ligger i att skapa nya jobb, fler jobb än vad som försvinner i globala strukturomvandlingar. I detta är både teknisk och social innovation avgörande. Vi behöver organisera vårt samhälle på ett annat sätt, vilket också kräver sociala innovationer. Vi har exempelvis stora utmaningar framöver när det gäller att ersätta fossilberoendet.

– Vi behöver också sprida kunskap inom området i de nordiska länderna, jobba mer tillsammans för att utveckla och sprida en nordisk modell. Nordiska ministerrådet har ju redan börjat kartlägga sociala innovationer i Norden och det arbetet vill jag veta mer om och följa upp.

Ny teknik, digitalisering och en omfattande global strukturomvandling spås förändra framtidens arbetsmarknad radikalt.

Ministern har redan tidigare betonat att vi behöver utveckla vägar för att förena konkurrenskraft, jobbskapande med ekologisk hållbarhet och en inkluderande social utveckling.

Som ett led i detta arbete har hon tillsatt tre analysgrupper med representanter från näringsliv, organisationer och forskarvärlden. De fokuserar på Grön omställning, Global samverkan och Arbete i framtiden.

Analysgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och problem, formulera visioner, utveckla strategier och ge förslag till prioriterade åtgärder under de kommande 2-3 mandatperioderna

I grupperna sitter flera experter på bland annat den kollaborativa ekonomin och socialt företagande, exempelvis Karin Bradley biträdande lektor KTH, Elisabet Abrahamsson, vice VD och Franchiseledare Le Mat Sverige och Eliza Kücükaslan, social entreprenör, Milvik.

I beskrivningar av arbetet med dina analysgrupper uttrycks att arbetet med grupperna ska vara öppet. Vad innebär det och hur kommer det att se ut framöver?
– Fler analysgrupper kommer att tillsättas med nära kopplingar till de som redan finns.

– Tanken är inte att grupperna ska gräva ner sig i långa kunskapsutvecklingar, utan samla ihop den kunskap och den tillämpning av kunskap som finns idag på de tre områdena. Det krävs en stor omställning för att klara klimatet och få ner arbetslösheten. Vi vet redan mycket om hur man kan skapa nya jobb och vi vet en hel del om vad som är på väg att hända i samhället som förändrar villkoren. Då ska vi gå rakt på det och inte fastna i långa utredningar.

– De tre grupperna sitter nu på ett år till att börja med. Förhoppningen är att åstadkomma det som inte Framtidskommissionen och Globaliseringsrådet lyckades med. Meningen är att grupperna ska ha en fri och kreativ arbetsform med möjlighet till samverkan med civilsamhället genom bland annat dialogmöten eller workshops.

Hur ser kopplingen mellan statsministerns innovationsråd och dina analysgrupper ut?
– Idag finns ingen sådan koppling med innovationsrådet men jag har förhoppningar om ett utbyte framöver.

Vad kommer att vara annorlunda efter den här mandatperioden jämfört med tidigare?
– Framförallt kommer integrationspolitiken att bli bättre då vi tillför mer resurser till civilsamhället och möjlighet att få språkundervisning direkt när man kommer till Sverige.

Kristina Perssons förhoppning är att hennes arbete ska kunna ge avtryck i arbetsprocesser och arbetsmetoder i regeringen i framtiden. Att de ska börja arbeta mer sektorsövergripande och att analysgruppernas arbete kommer att göra avtryck i vad kollegorna kommer att göra framöver.

Vad är din bild av Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation efter dagens besök?
– Det är intressant att se hur snabbt Malmö högskola har blivit en stor högskola och fått betydelse för den regionala utvecklingen och förnyelse inom det offentliga.

– MSI verkar ha byggt en bra nationell samverkan och blir en viktig resurs för dem inom regeringskansliet som kommer att jobba med dessa frågor.

Ministern besökte under dagen även Massive Entertainment, Good Malmö, MINC och Neo Technology. Idag fortsätter besöket med fokus på Öresundsfrågor och gränshinder.

Foto: Maria Crona

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.