”Framtiden är cirkulär, kollaborativ och sammanhängande”

Ett av Social Innovations Summits fyra teman var jobb, där ett antal talare presenterade konkreta exempel och initiativ. Sessionen inleddes med ett europeiskt perspektiv, via Leonardo Quattrucci från EU-kommissionens tankesmedja, och fortsatte med tre nordiska exempel.

– Framtiden är cirkulär, kollaborativ och sammanhängande. Allt hänger ihop. Och det gäller att vara med och skapa framtiden och se utvecklingens möjligheter, istället för att stillatigande förfasa sig över till exempel automatisering och urbanisering, sa Leonardo Quattrucci, policyrådgivaren på European Political Strategy Centre.

Istället för att ge sig in på att sia om hur framtiden kommer att se ut i detalj, förklarade Leonardo att han hellre fokuserar på hur vi kan behålla vår europeiska livsstil även framåt, medan världen dramatiskt förändras.

Fokusera på möjligheter

– Jag tror att det gäller att leva nu och fokusera på de möjligheter som vi ser omkring oss. I framtiden kommer allt fler människor att bo i städer och då gäller det att fundera över hur vi bäst skapar en inkluderande urban miljö. Här tror jag att det gäller att vara smart och göra smarta investeringar, sa Leonardo Quattrucci.

I framtiden kommer allt fler arbetsmoment att automatiseras och skötas av robotar. Leonardo menade att det är viktigt att inte motarbeta den utvecklingen, utan istället anpassa sig och se hur vi aktivt kan skapa ett så bra och humant liv som möjligt.

– Allra bäst blir det när vi möts och skapar tillsammans; då skapar vi de mest värdefulla insikterna. Vi måste också se till att skapa rätt förutsättningar och drivkrafter för ledare och politiker, så att de kan göra sitt bästa för att hitta nya och innovativa lösningar, sa Leonardo Quattrucci.

30490415111_6e0b2bd626_z
Louise Samet, Norrsken Foundation

Norrsken Foundation och Just Arrived

Därefter gavs plats på scenen för Louise Samet från Norrsken Foundation, ett nytt svenskt initiativ som stöttar sociala innovationer och sociala entreprenörer. I januari öppnar de Europas största hub för samhällsentreprenörer, i Stockholm. Louise berättade lite om företaget och satsningen, innan hon lämnade över till Per Clingweld från Just Arrived, som ingår i Norrsken Foundations inkubator.

Just Arrived ger nyanlända en chans att komma in på arbetsmarknaden. Företaget startade den flyktingintensiva hösten 2015, i samarbete med en rad aktörer. Deras mål är att alla Sveriges nyanlända ska ha haft kontakt med arbetsmarknaden inom två år från sin ankomst.

30490415451_9893e7b228_z
Per Clingweld, Just Arrived

– Den lösning vi skapat är en webbapp, där vi matchar företag med jobbsökande. Med den hoppas vi kunna ta bort trösklarna för de nyanlända att få jobb. Under de sju veckor som appen varit i gång har 2 000 nyanlända registrerat sig, 43 jobb förmedlats och 50 företag varit inne och lagt upp jobb, sa Per Clingweld.

Medborgarlön i Finland

Därefter fick vi en kort inblick i Finlands stundande försök med att införa medborgarlön. Piloten inleds 2017 och ska pågå i två år, med en testgrupp på 2 000 arbetslösa personer. De kommer alla att få motsvarande cirka 6 000 svenska kronor i månaden, utan några som helst motkrav. De kommer inte att behöva fylla i några blanketter eller papper, träffa handläggare eller söka vissa angivna jobb.

30278943530_344cf8ba44_z
Henna Keränen, Sitra

– Frågan är hur de här arbetssökande personernas beteende kommer att förändras när de får sin medborgarlön. Och hur kommer arbetslösheten att förändras? Regeringen har redan nu sagt att de kan tänka sig att utvidga experimentet från och med 2018, sa Henna Keränen.

Slutligen fick vi, via Jens Magnusson från SEB, en inblick i de demografiska samhällsutmaningar som vi står inför. Vår medellivslängd ökar och kommer att fortsätta öka, vilket gör att allt färre människor arbetar medan gruppen de ska försörja ökar.

30588235065_20ae1bf785_z
Jens Magnusson, SEB

Social innovation viktig roll

– Här kan social innovation spela en viktig roll. På SEB har vi bestämt oss för att stötta ett antal initiativ, som till exempel Just Arrived, Bo tillsammans, Engaging Care, Aldrig ensam och Ortens vatten, sa Jens Magnusson.

Hur stor del av den här problematiken kan social innovation ta? undrade moderator Lena Friblick.
– Klart mer än i dag! Social innovation utgör en på tok för liten del i dag, så det behövs absolut fler insatser. Politiker och näringsliv har hittills inte lyckats lösa den demografiska utmaningen.

Vems ansvar är det att lösa detta?
– Vi har alla ett ansvar. Och Social Innovation Summit är ett steg bort från ”nån-annan-ismen”; det vill säga att det är någon annans ansvar att lösa frågan, avslutade Jens Magnusson.

Foto: Håkan Röjder
Se fler bilder på Flickr

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.