Forte och Svenska ESF-rådet huvudpartner till årets Social Innovation Summit

Mitt i Almedalsvimlet möter jag upp med Lars Wärngård som företräder Forte och Svenska ESF-rådet, som är huvudpartner på Social Innovation Summit 2018. Lars Wärngård är senior rådgivare på Forte men ansvarar helt för Svenska ESF-rådets program ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” som är ett samarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

Berätta lite om ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv”!

Syftet med plattformen är att genom omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och analys av pågående projekt och dialog med regionala och nationella aktörer erbjuda möjligheter för arbetsgivare, praktiker och experter att nyttiggöra befintlig kunskap och forskning för att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.

Varför har Forte och Svenska ESF-rådet valt att gå in som partner i Social Innovation Summit?

Vi ser sociala innovationer och andra existerande samhällsproblem som oerhört viktiga, och där är SI Summit en viktig mötesplats för just de frågorna. I dagsläget lanserar vi en rapport om sociala innovationer som beskriver forskningsläget med inriktning på de grupper som Svenska ESF-rådet har som prioritet att arbeta med: nyanlända, unga långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsvariation.

Varför är Social Innovation Summit en viktig mötesplats?

Man träffar folk man normalt inte träffar och jag tror det är en ömsesidig känsla för många av de som kommer dit. Det är en viktig kontaktyta med oerhört spännande seminarier. Jag minns särskilt från tidigare år seminariet med Just Arrived och ett annat där Svenska kyrkan berättade om hur de arbetar med social innovation. Det är också en fantastisk möjlighet att träffa unga entreprenörer som är i startfasen av sin sociala entreprenörsresa.

Vad önskar du att få uppleva på årets Social Innovation Summit?

Jag vill gärna se goda exempel på någon social entreprenör som har kommit på något nytt där man vänder uppochner på perspektiven – en smart lösning på ett komplext problem som hanterar flera lösningar samtidigt.

Vilka aktörer tycker du bör anmäla sig till Social Innovation Summit?

Det saknas landstings- och regeringspolitiker och kommunföreträdare som skulle kunna ge en spännande diskussion och ett viktig utbyte som på så sätt kan påverka politiken.

På vilket sätt kommer Forte och Svenska ESF-rådet medverka i Social Innovation Summit?

Vi kommer främst bjuda in samordnare från Svenska ESF-rådet och projektledare att vara med. En annan viktig roll vi har på SI summit är att förtydliga hur finansiering och forskningsfinansiering går till och hur vi kan göra nytta för entreprenörerna att stödja denna process.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.