Forskning betonar gruppens roll vid lärande i acceleratorer

Ett starkt intresse för företagandets roll i utvecklingsländer ledde Duncan Levinsohn till forskning om entreprenörers lärande. I juni la han fram sin avhandling ”No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators”, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. En av avhandlingens slutsatser är att gruppen i en accelerator skapar merparten av lärandet tillsammans.

– Utifrån denna insikt blir rekryteringen till en accelerator mycket viktig. Gruppen anländer samtidigt och arbetar otroligt intensivt tillsammans under ett antal veckor. Grupprocessen och hur gruppen är sammansatt är viktig för lärandet. Ledarna fungerar som process-ledare snarare än experter. Att deltagarna är på samma stadium i sitt företagande har också stor betydelse; att komma från samma bransch är däremot inte alls lika viktigt, enligt de deltagare som jag intervjuat, säger Duncan Levinsohn.

En annan insikt som Duncan dragit av sin forskning är att många av de sociala entreprenörerna med biståndsbakgrund gjorde en stor resa mot ekonomisk hållbarhet under acceleratorstiden.

Byta perspektiv

– Många som arbetat i biståndsprojekt har arbetat i projektform och fått bidrag. I acceleratorn fick de istället lära sig att arbeta enligt en mer hållbar och långsiktig affärsmodell. För dem var det viktigt att byta arbetssätt och perspektiv, för att komma bort från det mer kortsiktiga tänket, säger Duncan.

En tredje viktig slutsats från Duncans forskning, där han följt tre olika acceleratorsgrupper, är att utöver gruppens roll så har själva lokalen och platsen stor påverkan på lärandet. Duncan etablerar i sin avhandling uttrycket ”splace”, som en blandning av de två engelska orden space och place. Han menar att det i en accelerator inte går att skilja platsen från lärandet.

Platsens betydelse

– Platsen har stark påverkan på interaktionen och lärandet. Även vem du delar rum med och hur själva boendet är utformat spelar roll, eftersom samtalen fortsätter även utanför kurslokalen. Det går inte att skilja det psykiska utrymmet från den fysiska lokalen, utan de påverkar varandra. Eftersom interaktion är viktig i en accelerator är också platsen viktig, säger Duncan.

Efter avhandlingen har Duncan Levinsohn fortsatt att forska vid Internationella Handelshögskolan, Jönköping. Numera har han mer fokus på lärande inom innovation i allmänhet. Han intresserar sig mycket för kreativitet och dess roll i lärandet.

– Hur kan vi bryta mot traditioner och göra något nytt? Och hur kan vi stödja sociala entreprenörer att göra något nytt? Det här är frågor som intresserar mig och som jag tror vi behöver lära oss mer om, avslutar han.

Fakta

En accelerator är ett intensivt utvecklingsprogram för nystartade företag. Här får entreprenörer möjlighet att komma igång och bygga sitt bolag i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare, under en förhållandevis begränsad tid.

Läs mer och ladda ned Duncan Levinsohns avhandling här.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.