Folkbibliotek – viktig arena för samhällsutmaningar

Det började med ett Co-Lab mellan MSI och fem skånska bibliotek. Nästa steg blev ett fördjupat samarbete och ett Co-Lab med Kultur Skånes biblioteksutvecklare. Tanken är att stärka biblioteken i rollen som öppen arena för samhällsutmaningar, där de bland annat lotsar besökare rätt i samhället.

– Vi behövde utveckla vår bidragsprocess och förändra vårt strategiarbete. Då kändes det naturligt att fortsätta samarbeta med Mötesplats Social Innovation, MSI, som kände till vår verksamhet. Vi ville få en dynamisk effekt av det vi gjorde, säger Anneli Krell, biblioteksutvecklare på Kultur Skåne.

Det ”interna” Co-Labbet, tillsammans med biblioteksutvecklarna på Kultur Skåne, har genomförts under hösten 2016. Ett av uppdragen har varit att utveckla bidragsprocessen, alltså de utlysningar som görs från Kultur Skåne till de skånska biblioteken.

Arbeta mer strategiskt

En annan viktig del har handlat om att utforska hur Kultur Skåne skulle kunna arbeta mer strategiskt med lärande och kunskapsdelning samt att göra detta till en tydlig del av bidragsprocessen. Lärandet skulle kunna ske dels mellan olika bibliotek, dels mellan lokala bibliotek och den regionala nivån. En tanke är att förnya redovisningsformerna så att de i större utsträckning främjar lärande.

Kultur Skåne ska också erbjuda stödjande insatser där bibliotekarier redovisa sina projekterfarenheter med hjälp av bland annat film, bilder och text. Ett annat initiativ är att etablera ett experimentspår som ska göra det enklare för bibliotek med mindre resurser och mindre utvecklade idéer att söka pengar. Under hösten 2016 beslöt Skånes kulturnämnd att ge mandat för att fortsätta arbeta på just detta sätt.

Skapat friyta

– De möten och samtal vi haft i vårt Co-Lab har skapat en friyta för oss. Här har vi kunnat frikoppla oss från vardagen, reflektera över vårt arbete och pröva och utveckla nya tankar, säger Ann Lundborg, biblioteksutvecklare på Kultur Skåne.

Bibliotekens roll har diskuterats under många år och av flera skäl, runt om i många kommuner. Hösten 2015 ställdes frågan på sin spets: när flyktingvågen nådde Skåne och hela Sverige, gav den svallvågor in på många bibliotek. Som en av få öppna och tillgängliga offentliga arenor förändrades vardagen på många bibliotek. Var det dags att ta en större och delvis ny roll?

Möta samhällsutmaningar

Bland de projekt som får bidrag från Kultur Skåne under 2017 finns flera exempel på satsningar som försöker möta olika samhällsutmaningar, bland annat i mötet med andra språkgrupper än svenska. Vissa bibliotek har valt att knyta andra yrkeskategorier till sig, som exempelvis socionomer. Andra att klara utmaningarna på egen hand, men med lite nya grepp. Språkcaféer, läxhjälp, läsecirklar för kvinnor med annat modersmål än svenska och filmklubb för att lära känna sin hemstad via film och läsning på flera språk, är några exempel på vad som pågår i Skåne i år.

Vid träffen i Malmö berättade Per-Anders Hillgren kort om arbetet med Co-Labs.

– Biblioteken är viktiga. Ni är en öppen instans, nära medborgarna. I det Co-Lab vi genomförde med våra fem pilotbibliotek för något år sedan fick de testa att arbeta i en designprocess, det vill säga med ett prövande arbetssätt. Det är viktigt att få pröva sig fram utan att helt säkert veta vad ens satsning ska leda till. Men det gäller att utrusta sig med tålamod, ha en bra stödstruktur och att låta det prövande tänkandet bli en del av den löpande verksamheten. Att lära av varandra ingår också i arbetssättet, sa han.

Fakta

Följande biblioteksutvecklare från Kultur Skåne deltog i Co-Labbet hösten 2016: Annelie Krell, Ann Lundborg, Karin Ohrt, Christina Gedeborg Nilson och Annelien van der Tang. Från MSI:s sida har Per-Anders Hillgren och Mette Agger Eriksen varit engagerade.

Läs om tidigare Co-Lab
Q&A om Co-lab-konceptet
Läs mer om vårt arbete med Co-Labs

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.