Finansiera din sociala innovation!

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar är stort, det är dessutom viktigt att de är finansiellt hållbara.

Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Vinnovas utlysning ”Social innovation – utveckla och testa” öppnar den 15 december 2016.

Detta är en utlysning för er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan.
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta.
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar.

Läs mer om utlysningen Social Innovation hos Vinnova.
OBS! Ansökan öppnar 15 december 2016.

Informationsträffar
Vinnova arrangerar tre informationsträffar tillsammans med Mötesplats Social Innovation i samarbete med GU Ventures, Coompanion och Social Innovation Skåne. Ytterligare en träff anordnas av Vinnova i Stockholm.

Här får du möjlighet att ställa frågor på plats och förstå hur du på bästa sätt kan söka finansiering, samt vad som förväntas av Vinnova. Anmäl dig genom att klicka på staden där du vill gå och fyll i registreringsformuläret.

Malmö 5 december kl.11-13

Göteborg 7 december kl.11.30-13.30

Umeå 12 december kl.12-14

Stockholm 13 december kl.9.30-11.30

Här kan du läsa mer om tidigare beviljade projekt hos Vinnova inom området social innovation.

loggor

Save

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.