Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

november 2020

Social Innovation Summit

10 november 202011 november 2020
Online
295kr

Nordens största konferens för social innovation blir digital.

Mer information »

december 2020

Social innovation som svar på samhällsutmaningar

8 december 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom

Under våren utlystes medel för att initiera samverkan med omgivande samhälle med fokus på social innovation. Vi är stolta över att kunna presentera resultat från de fem innovativa och väldigt olika projekt med spännande forskning och samarbeten. Välkommen till detta seminarium, där du får ta del av resultat och reflektioner från de projekt som med hjälp av samverkanscheckar för social innovation adresserat en samhällsutmaning under 2020. Nyfiken på projekten?! Program: 12.45 Zoom rummet öppnar 13.00 Välkommen! Marita Holst, Verksamhetsledare Mötesplats…

Mer information »

Ett tryggt hem för alla barn

16 december 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom
Gratis

Den 16 december bjuder Mötesplats Social Innovation in till ett webbinarium som fokuserar på utmaningen att säkra ett tryggt hem åt alla barn. Ett hem är inte bara tak över huvudet utan en del i att skapa den levnadsstandard som barnet behöver för sin utveckling i enlighet med Barnkonventionens artikel 27, för att kunna fokusera på skolan och utveckla sina relationer istället för att ryckas bort och flytta runt mellan tillfälliga boenden. Samtidigt är tillgången till denna plats riskerad i…

Mer information »

januari 2021

Hem för alla barn

28 januari kl 10:0012:00
Online, via Zoom
Gratis

Ett interaktivt möte för samverkan och sociala innovationer i bostadsfrågan utifrån ett barnrättsperspektiv Vi är många som arbetar med genomförandet av alla barns rätt till ett tryggt hem. Till exempel arbete med att motverka trångboddhet, skapa boenden specifikt för barnfamiljer eller främja synen på försörjningsstöd som hyra. Vilka kopplingar finns det mellan dessa delar och var någonstans vore det effektfullt att sätta in åtgärder? Kan vi som ses vid mötet samarbeta på något sätt? Syftet med mötet är att fungera…

Mer information »

februari 2021

Sociala innovationer för barnets rätt

19 februari kl 10:0012:00
Online, via Zoom
Gratis
Barn med ryggsäck i en skog som illustrerar alla barns lika rätt.

Fredagen den 19 februari bjuder Mötesplats Social Innovation och Unicef Sverige in till ett webbinarium kl. 10:00-12:00 som har fokus på frågeställningen: Hur kan sociala innovationer driva och stärka arbetet med Barnkonventionen i praktiken?  I februari 2021 har det gått lite mer än ett år sedan Barnkonventionen blev svensk lag. Ambitionen är att få till förbättringar för barns rättigheter. Här kan sociala innovationer vara ett viktigt grepp i arbetet framåt. Sociala innovationer har länge stärkt barns rättigheter i praktiken –…

Mer information »

mars 2021

Social innovation – så bidrar kulturella och kreativa näringar till att förnya samhället

17 mars kl 12:0013:00
Online, via Zoom

Välkommen till ett webbinarium om social innovation som ett sätt för kulturella och kreativa näringar att bidra till förnyelse i samhället. Med social innovation menas nya lösningar och processer som möter aktuella samhällsutmaningar och förbättrar människors liv. Inom kulturella och kreativa näringar kan det ta sig uttryck i nytänkande upplevelser, interaktioner, affärsmodeller m.m. Vid webbinariet presenteras aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Presentatör: Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den…

Mer information »

Från idé till forskningsprojekt med samhällsnytta

23 mars kl 12:0013:00
Online, via Zoom

Det kan hända spännande saker när idéer landar rätt och när det finns en vilja att arbeta tillsammans för att lösa samhällsutmaningar. Det vet forskarna Annika Manni och Frida Jonsson vid Umeå universitet som nu båda samarbetar med Umeå kommun i var sitt mångmiljonprojekt för att, på olika sätt, förbättra tillvaron för barn och unga. Är du nyfiken på att veta mer? Koppla upp dig till vårt lunchwebbinarium! Då får du höra Annika Manni och Frida Jonsson berätta om sin…

Mer information »

Konferens: Digitala samhällstjänster för alla

24 mars kl 09:0015:00

Digitalisering och användning av digital teknik i samhället kan skapa fantastiska möjligheter för alla att ta del av våra samhällstjänster oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Digitaliseringen kan också bidra till ökad inkludering och delaktighet. Men de mest utsatta riskerar att hamna utanför – något som har blivit extra tydligt i samband med coronapandemin. Det digitala utanförskapet kan bero på socioekonomiska aspekter som inkomst och utbildning. Grupper med dålig ekonomi, låg utbildning, eller med svaga nätverk och svag koppling till samhället…

Mer information »

Nya vägar till innovativa välfärdslösningar – om offentlig samverkan med sociala företag

24 mars kl 13:0014:00
Online, via Zoom

Social innovation i teori och praktik Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar, som lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag. Under…

Mer information »

april 2021

Workshop för jämlik och fullständig skolgång

9 april kl 10:0012:00

Den 9 april bjuder Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång in till en digital workshop mellan kl. 10-12. Vill du också se till så att fler barn mår bra och klarar skolan? Vill du träffa andra som delar din målsättning? Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång skapades av Mötesplats Social Innovation tillsammans med Länsstyrelsen Skåne då det idag finns stora skillnader mellan och inom de skånska kommunerna när det gäller hur barn och unga klarar skolan och trivs i den.…

Mer information »
+ Exportera evenemang