Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

juni 2020

Så görs en impact due diligence Konkreta metoder och erfarenheter från Skandinaviens främsta impactinvesterare

26 juni 2020 kl 09:3011:00

Intresset och behovet av att göra investeringar som både skapar finansiell avkastning och mätbara positiva effekter på individ, samhälle, miljö och klimat växer i snabb takt. Att rikta kapital till bolag som har lösningarna på våra stora samhällsutmaningar har aldrig varit så viktigt som nu. Många investerare vittnar dock om att man är osäker på hur denna typen av bolag ska analyseras. Hur ska investeringsmöjligheten utvärderas när man söker avkastning på två eller tre resultatlinjer? Finns det en risk i…

Mer information »

augusti 2020

Framskjutet: Att utvärdera impact risk

28 augusti 2020 kl 10:0010:45
webinar

När man gör en impact investering så eftersöker man både finansiell avkastning och mätbar positiv impact. Att utvärdera affärsrisk är något investerare är experter på. Men hur utvärderar man risken att den impact man investerar för att åstadkomma inte infinner sig, blir väsentligt mindre än tänkt eller att den klingar av över tid? I detta webinarie går vi igenom grunderna kring impact risk och ger dig verktygen att utvärdera denna risk i en investering. Vad är impact risk? De åtta…

Mer information »

september 2020

Integritet och digital social innovation

16 september 2020 kl 13:0014:00
Online, via Zoom

Digitala sociala innovationer i form av exempelvis samarbetsverktyg på webben, öppen data och öppna nätverk fyller redan idag viktiga funktioner i vårt samhälle – och kommer sannolikt att spela en ännu större roll på sikt. Vad är viktigt att tänka på ur ett integritetsperspektiv där data används för att möjliggöra samhällsnyttiga sociala innovationer? Vilka är riskerna för människors integritet och hur är det möjligt att balansera dessa? I detta lunchwebinarium får du möjlighet att lyssna till forskaren Markus Naarttijärvi från…

Mer information »

Samhällsnyttiga samtal

17 september 2020 kl 12:3016:00

Vi kan alla bidra till att bygga ett socialt hållbart samhälle. Ändå är det lätt hänt att någonannanismen tar över. Vi väntar på någon annans beslut, mer resurer, bättre tider… Vad skulle hända om vi alla tänkte innanför boxen och tittade på våra egna möjligheter att göra skillnad här och nu? Anslut till en dag utan power points och pekpinnar. Inga föreläsningar eller färdiga svar. Bara samhällsnyttiga samtal med beslutsfattare och sociala innovatörer om hur vi tillsammans kan bygga ett…

Mer information »

Re-Act: En digital samtalsserie om re-skilling, omställning och samhandling vid snabba skiften – Del 3

24 september 2020 kl 09:0011:00
webinar

FRISTÅENDE SAMTALSSERIE: Kan krisen bli en språngbräda för systemomställning?Coronakrisen har medfört otroliga utmaningar i vår alltmer globaliserade värld. En lidande turistnäring, ökad psykisk ohälsa på grund av ensamhet, en global arbetslöshet som skjuter i höjden och en ökad ekonomisk ojämlikhet. Det är lätt att rada upp de negativa effekterna av pandemin, men det finns också de som menar att krisen har skapat en "gyllene lucka". Att göra nya saker på helt nya sätt är inte lätt – men kan vårens utmaningar eventuellt bli en avgörande vändning för att…

Mer information »

Social Innovation i teori och praktik: Digital inkludering

28 september 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen. Under en eftermiddag i slutet av september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra…

Mer information »

oktober 2020

Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

6 oktober 2020 kl 13:0015:00

Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. I denna programpunkt under Skånes Energiting utgår vi från ett barnrättsperspektiv och bjuder på forskning samt innovativa och sektorsövergripande exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och folkhälsostrateger kan främja barns rörelsefrihet genom hållbar mobilitet. Moderator är Hanna Gerdes, människorättsjurist, Hanna and Goliath Law & Education. I panelen kommer vi att höra från: Karin Book, Malmö universitet Tanja Joelsson och Linda Fridén Syrjäpalo, Stockholms universitet Marcus Horning, Malmö stad och Malbas Rörelsefaktorn &…

Mer information »

Social Innovation I Norr

7 oktober 2020

Vårt samhälle står inför stora samhällsutmaningar, inte minst sociala, som vi tillsammans behöver samarbeta för att hitta nya lösningar på. Social Innovation i Norr är den årliga konferensen som lyfter goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten och skapar mötesplatser för att vi ska lära oss av varandra och möjliggöra social hållbarhet. Social Innovation i Norr alternerar mellan Norrbotten och Västerbotten.Ärets tema är social innovation för barn och unga Under dagen får du möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig…

Mer information »

Idrott som medel – inte som mål

13 oktober 2020 kl 13:0014:00
Online, via Zoom

Social innovation i teori och praktik Förutsättningar för att bedriva socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet Idrotten ska omfatta alla, främja integration och gärna hitta nya vägar till nya grupper. Det är ett par av tankarna bakom det statliga idrottsstödet. Men hur kan man använda idrotten som medel för att nå dessa målsättningar? Daniel Bjärsholm har i sin avhandling analyserat förutsättningar för att bedriva socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet. Under detta webbinarium ger Daniel oss kunskap kring området utifrån sin avhandling, vi tar…

Mer information »

Digital inkludering – social innovation i teori och praktik

15 oktober 2020 kl 10:0012:00
Online, via Zoom

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.  Inte minst visar den pågående pandemin på digitaliseringens möjligheter och omöjligheter.Under ett par timmar får vi ta del av erfarenheter om digitalt utanförskap, och inte minst kunskap och initiativ som kan leda till ökad digital delaktighet. Vi hoppas även att detta evenemang ska leda till nya…

Mer information »
+ Exportera evenemang