Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

september 2020

Social Innovation i teori och praktik: Digital inkludering

28 september 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen. Under en eftermiddag i slutet av september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra…

Mer information »

oktober 2020

Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

6 oktober 2020 kl 13:0015:00

Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. I denna programpunkt under Skånes Energiting utgår vi från ett barnrättsperspektiv och bjuder på forskning samt innovativa och sektorsövergripande exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och folkhälsostrateger kan främja barns rörelsefrihet genom hållbar mobilitet. Moderator är Hanna Gerdes, människorättsjurist, Hanna and Goliath Law & Education. I panelen kommer vi att höra från: Karin Book, Malmö universitet Tanja Joelsson och Linda Fridén Syrjäpalo, Stockholms universitet Marcus Horning, Malmö stad och Malbas Rörelsefaktorn &…

Mer information »

Social Innovation I Norr

7 oktober 2020

Vårt samhälle står inför stora samhällsutmaningar, inte minst sociala, som vi tillsammans behöver samarbeta för att hitta nya lösningar på. Social Innovation i Norr är den årliga konferensen som lyfter goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten och skapar mötesplatser för att vi ska lära oss av varandra och möjliggöra social hållbarhet. Social Innovation i Norr alternerar mellan Norrbotten och Västerbotten.Ärets tema är social innovation för barn och unga Under dagen får du möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig…

Mer information »

Idrott som medel – inte som mål

13 oktober 2020 kl 13:0014:00
Online, via Zoom

Social innovation i teori och praktik Förutsättningar för att bedriva socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet Idrotten ska omfatta alla, främja integration och gärna hitta nya vägar till nya grupper. Det är ett par av tankarna bakom det statliga idrottsstödet. Men hur kan man använda idrotten som medel för att nå dessa målsättningar? Daniel Bjärsholm har i sin avhandling analyserat förutsättningar för att bedriva socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet. Under detta webbinarium ger Daniel oss kunskap kring området utifrån sin avhandling, vi tar…

Mer information »

Digital inkludering – social innovation i teori och praktik

15 oktober 2020 kl 10:0012:00
Online, via Zoom

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.  Inte minst visar den pågående pandemin på digitaliseringens möjligheter och omöjligheter.Under ett par timmar får vi ta del av erfarenheter om digitalt utanförskap, och inte minst kunskap och initiativ som kan leda till ökad digital delaktighet. Vi hoppas även att detta evenemang ska leda till nya…

Mer information »

november 2020

Social Innovation Summit

10 november 202011 november 2020
Online
295kr

Nordens största konferens för social innovation blir digital.

Mer information »

december 2020

Social innovation som svar på samhällsutmaningar

8 december 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom

Under våren utlystes medel för att initiera samverkan med omgivande samhälle med fokus på social innovation. Vi är stolta över att kunna presentera resultat från de fem innovativa och väldigt olika projekt med spännande forskning och samarbeten. Välkommen till detta seminarium, där du får ta del av resultat och reflektioner från de projekt som med hjälp av samverkanscheckar för social innovation adresserat en samhällsutmaning under 2020. Nyfiken på projekten?! Program: 12.45 Zoom rummet öppnar 13.00 Välkommen! Marita Holst, Verksamhetsledare Mötesplats…

Mer information »

Ett tryggt hem för alla barn

16 december 2020 kl 13:0015:00
Online, via Zoom
Gratis

Den 16 december bjuder Mötesplats Social Innovation in till ett webbinarium som fokuserar på utmaningen att säkra ett tryggt hem åt alla barn. Ett hem är inte bara tak över huvudet utan en del i att skapa den levnadsstandard som barnet behöver för sin utveckling i enlighet med Barnkonventionens artikel 27, för att kunna fokusera på skolan och utveckla sina relationer istället för att ryckas bort och flytta runt mellan tillfälliga boenden. Samtidigt är tillgången till denna plats riskerad i…

Mer information »

januari 2021

Hem för alla barn

28 januari kl 10:0012:00
Online, via Zoom
Gratis

Ett interaktivt möte för samverkan och sociala innovationer i bostadsfrågan utifrån ett barnrättsperspektiv Vi är många som arbetar med genomförandet av alla barns rätt till ett tryggt hem. Till exempel arbete med att motverka trångboddhet, skapa boenden specifikt för barnfamiljer eller främja synen på försörjningsstöd som hyra. Vilka kopplingar finns det mellan dessa delar och var någonstans vore det effektfullt att sätta in åtgärder? Kan vi som ses vid mötet samarbeta på något sätt? Syftet med mötet är att fungera…

Mer information »

februari 2021

Sociala innovationer för barnets rätt

19 februari kl 10:0012:00
Online, via Zoom
Gratis
Barn med ryggsäck i en skog som illustrerar alla barns lika rätt.

Fredagen den 19 februari bjuder Mötesplats Social Innovation och Unicef Sverige in till ett webbinarium kl. 10:00-12:00 som har fokus på frågeställningen: Hur kan sociala innovationer driva och stärka arbetet med Barnkonventionen i praktiken?  I februari 2021 har det gått lite mer än ett år sedan Barnkonventionen blev svensk lag. Ambitionen är att få till förbättringar för barns rättigheter. Här kan sociala innovationer vara ett viktigt grepp i arbetet framåt. Sociala innovationer har länge stärkt barns rättigheter i praktiken –…

Mer information »
+ Exportera evenemang