Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Innovationer och samverkan för barnets rätt – Om Barnkonventionen och Agenda 2030 i praktiken

9 juni 2020 kl 10:0012:00

Idag i Sverige finns det många metoder, verksamheter och initiativ – innovationer – för att säkerställa att barns rättigheter blir tillgodosedda. Dessa behöver spridas! Samtidigt märks det, speciellt än mer nu under pandemin, att många barn i Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda: hälften av alla unga känner sig exkluderade i samhället med svårigheter att påverka lokalsamhället, efter studenten väntar en högst omskakad arbetsmarknad och cirka 9% lever i barnfattigdom.

För att möta dessa samhällsutmaningar behöver vi inte bara sprida existerande barnrättsinnovationer utan även, i samverkan över sektorsgränserna, skapa nya. Följ med oss på resan i denna samtalsserie för att bli inspirerad och dela dina kunskaper så att vi tillsammans kan stärka kapaciteten för innovationer och samverkan som möter barnrätts- och hållbarhetsutmaningarna!

 
Del 1: Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?

Hållbar stadsutveckling är ett av de globala hållbarhetsmål som ska uppnås inom Agenda 2030 där såväl en mer deltagandebaserad stadsutveckling som trygga offentliga miljöer lyfts fram som viktiga aspekter. Denna första del i samtalsserien “Innovation och samverkan för barnets rätt” ger fokus åt hur just barn och ungas delaktighet kan integreras samt hur olika aktörers trygghetsskapande i den offentliga miljön kan utvecklas genom att utgå från barnets bästa. Enligt Brås Nationella trygghetsundersökning 2019 oroar sig 43% av de mellan 16–84 år för brottsligheten i samhället och många barn – speciellt tjejer – inskränker sina liv genom att till exempel inte gå ut på kvällen trots att de vill på grund av oro för brott (enligt Brås senaste Skolundersökning om brott 2017).

Hur kan vi då skapa trygga offentliga miljöer för barn och unga? Hur kan vi delaktiggöra barn och unga i alltifrån planeringen till förvaltningen utav de offentliga miljöerna? Vilka nya partnerskap kan möjliggöra barn och ungas delaktighet i skapandet av de offentliga miljöerna samt att de offentliga miljöerna utgår från barn och ungas trygghetsbehov? I detta samtal samlar vi aktörer från akademin, civilsamhället, den privata samt den offentliga sektorn som fokuserar på trygghet i det offentliga rummet, på barns och ungas delaktighet i frågor som rör dem, och på olika verktyg, processer samt affärsmodeller för samverkan och partnerskap över sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna tillsammans.

Program 9 juni

10:00-10:15
Välkomna!

10:15-10:50
Hur jobbar aktörer lokalt med att bidra till innovation och ökad trygghet i det offentliga rummet för och med barn samt unga?

10:50-11:05
Pausmingel i Zoom break-out rooms

11:05-11:10
Moderatorn Tommy Borglund delger huvuddragen från sin kunskapsöversikt om hållbarhet med fokus på partnerskap över samhällssektorernas gränser.

11:10-11:45
Vilken roll spelar innovativa samarbeten för skapandet av trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga i bred skala?

11:45-12:00
Avslutande reflektioner

Webbinariet spelas in och kommer delas i MSI:s kanaler efteråt.

Detaljer

Datum:
9 juni 2020
Tid:
10:00–12:00
Webbplats:
https://trygga-offentliga-miljoer.confetti.events/

Arrangör

Mötesplats Social Innovation

Plats

Webinarium