Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Högskola & samhälle i samverkan – samverkan över gränser

6 maj 2021 kl 09:0015:15

Samverkan är idag, om möjligt, viktigare än igår. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt.

Betydelsen av samverkan, både som utmaning och möjlighet, har numera en naturlig plats i samhället. Men vad innebär samverkan? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga, och hur kan vi tillsammans fortsätta utvecklas över sektorsgränser?

Den 6 maj 2021 möts deltagare från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi på den digitala heldagskonferensen Högskola & samhälle i samverkan, HSS. Detta för att inspireras och utbyta information, kunskap och idéer. Helt enkelt för att främja samverkan över gränser.

Låt dig inspireras och odla ditt nätverk
HSS2021 bjuder på inspirerande föreläsningar, panelsamtal, workshops och konkreta samverkansverktyg. Det är en heldagskonferens som fokuserar på interaktivitet, möten och dialog – en möjlighet till att odla ditt nätverk, utbyta erfarenheter över bransch- och sektorsgränser och samtidigt utveckla förutsättningarna för hur vi tar oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.

Årets tema samverkan över gränser
Temat för HSS2021 är samverkan över gränser. Vi tar avstamp i de möjligheter som finns och de utmaningar vi står inför i samhället. Tematiken öppnar för diskussioner och reflektioner kring begreppet samverkan och dess kultur, samtidig som det möjliggör samverkan via konkreta verktyg, metoder och, inte minst, goda exempel.

Tidlösa men aktuella ämnen

  • Vilket samhälle vill vi ha? Transformation, systeminnovation och social imagination. Med fokus på vår ovissa värld identifierar vi möjligheter och nya samverkansformer. Hur kan olika samhällssektorer lära sig av varandra?
  • Kunskap – av vem och för vem? Genom perspektiv från b.la. artificiell intelligens, nyttiggörande, design och innovation utforskar vi demokratisering av och tillit till kunskap. Hur kan forskning bidra till att förändra världen och hur ökar vi nyttiggörandet av kunskap genom samverkan över sektors- och branschgränser?
  • Färdigheter och förmågor post-corona. Hur identifierar vi dem och hur bygger vi strukturer för att stötta utvecklingen av dessa förmågor? Vad behöver vi utveckla och satsa på för att vara redo för nästa steg? En diskussion över gränser kring vad vi kan lära av varandra.

Keynotes, öppningstalare och moderator
Keynote – Jonna Bornemark
Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Jonnas senaste bok heter Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet och hon är ständigt aktuell genom sin regelbundna medverkan i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

Med fokus på vår ovissa värld och hur vi bemöter den, inspirerar Jonna Bornemark oss att tillsammans odla omdömet. Jonna levererar handfasta råd om hur vi kan tänka, agera och ta höjd för att navigera i ovisshet. Hur kan vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap?

Keynote – Anita Schjøll Brede
Anita Schjøll Brede är VD och grundare av Iris.ai som jobbar med en satsning för att använda AI som verktyg med syfte att ge alla tillgång till forskning och forskningsmaterial. Företaget var, enligt Fast Company (2017), ett av de tio mest innovativa företagen för artificiell intelligens.

Anita har gjort uppmärksammade TEDx-samtal b.la. om ämnen som artificiell intelligens och dess inverkan på framtiden, motståndskraft, futurism och hur vi som människor hanterar förändring.

Moderator – Mia Odabas, ekonomijournalist, moderator och grundare av stiftelsen Smarta samtal.

Öppningstalare – Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans

I samtal med årets moderator, Mia Odabas, öppnar Matilda Ernkrans HSS2021.

ANMÄLAN

__________________________________________________________________________________________

Arrangörer
HSS2021 arrangeras av Malmö universitet med finansiering av KK-stiftelsen, Vinnova, Tillväxtverket och Malmö stad och i samarbete med Mötesplats Social Innovation, SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, UniLink, SIRA – Swedish Interactive Research Association, Örebro universitet, Snitts, Vetenskap & Allmänhet (VA), Region Skåne, Vetenskapsrådet och Högskolan Väst.

Detaljer

Datum:
6 maj 2021
Tid:
09:00–15:15
Webbplats:
https://hss2021.se

Arrangör

Malmö universitet